Innovaatiot ja muutosten hallinta organisaatioissa 5 op (LY)

20.04.2018–19.05.2018 Oulu

Aika ja paikka

Luennot:
pe 20.4. klo 16.30-19.30 (Kangas)
la 21.4. klo 9.00-14.15 (Kangas)

pe 18.5. klo 16.30-19.30 (Kivivirta)
la 19.5.2018 klo 9.00-14.15 (Kivivirta)

Oulun yliopisto, Linnanmaa

Kouluttaja

HTT Ville Kivivirta
HM Riikka Kangas

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • määritellä innovaation erilaiset näkökulmat ja vaaditut ympäristöt
  • selittää innovaatioiden merkityksen organisaatioiden toiminnassa
  • erotella keskeisten muutosteorioiden käsitteitä ja lähtökohtia
  • tunnistaa muutoksen toteuttamista ja johtamista organisaatioissa
  • tunnistaa innovaatio- ja muutostilanteet julkishallinnossa.

Sisältö

Innovaatioiden ja innovaatioympäristöjen analysointi ja kehittäminen, innovaatiot sosiaalisina ja teknisinä sekä kehittämisen ja palveluiden näkökulmista, muutos käsitteenä, muutoksen johtamisen mallit sekä muutos organisaation kehittämisessä, muutosten synty ja vaikutukset sekä erilaiset vaihtoehdot muutosten hallinnassa.

Opetus- ja työmuodot

Luennot (20 t) ja omakohtainen perehtyminen kirjallisuuteen.

Vaadittavat suoritukset

Oppimispäiväkirja (2 op).
Kirjallisuus (3 op) tentitään yhdessä erässä tai suoritetaan esseinä.

Oppimispäiväkirjan palautus

Viimeinen palautuspäivä ilmoitetaan myöhemmin.

Tentti

Kirjallisuustentti: ma 18.6., ma 13.8. tai ma 17.9.2018 klo 17.00-21.00.

Kirjallisuus

Suoritetaan kaksi kirjaa tai yksi kirja ja artikkelipaketti:
- Dawson & Andriopoulos, Managing Change, Creativity and Innovation (2. tai uudempi painos). ISBN-10: 1446267210
- Burke, Organizational Change. Theory and Practice (2. tai uudempi painos).

Hinta

Oulu: 128 € (Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijat 90 €)