Investointipäätökset 5 op (OY) - ay724109P

Aika ja paikka

Maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin ajalla 3.-19.6.2019 klo 9.00-13.00, lisäksi opetusta ti 18.6. klo 9.00-13.00

Oulun yliopisto, Linnanmaa

Kouluttaja

FM, KTM Laura Krankka

Tavoitteet

Opintojakso toimii johdantona yritysrahoituksen teoriaan ja käytäntöön. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida reaali-investointihankkeiden kannattavuutta yleisimmin käytössä olevilla investointilaskentamenetelmillä.

Sisältö

1) erilaiset investointilaskentamenetelmät, 2) diskonttauskorkokannan määrittäminen, 3) herkkyys- ja skenaarioanalyysit, 4) investointisuunnittelu käytännössä

Järjestämistapa

36 tuntia luentoja, itsenäistä opiskelua 93 tuntia, tentti 3 h (luento- ja kirjallisuuskuulustelu)

Tentti

Ke 26.6., ke 14.8. tai ke 25.9.2019 klo 17.00-20.00.

Tenttiin ilmoittautuminen viimeistään 14 vrk ennen tenttipäivää kesäyliopiston tenttikalenterin kautta.

Arviointi

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.

Oppimateriaali

Ross, Westerfield & Jordan: Fundamentals of Corporate Finance (4. tai uudempi painos) / Corporate Finance Fundamentals, Irwin/McGraw-Hill

Lisätietoja

Koulutussuunnittelija
Anne Pohjanen,
anne.pohjanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2207

Hinta

160 €

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 29.4.2019 mennessä Oulun toimipaikkaan.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan 25 € peruutusmaksua. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja