iRest® – Eheyttävä palautuminen

05.05.2023–06.05.2023 Oulu

iRest yoga nidra harjoitukset ovat syvärentouttavia, kokemuksellisia matkoja kehomielen kerrostumiin. Tutkimuskohteina fyysisen kehon tuntemukset, hengitys, tunteet, ajatukset, ilo ja tyytyväisyys sekä olemisen tunne koetaan ja kuunnellaan kokonaisvaltaisesti hyväksyen. iRest elvyttää ja rauhoittaa arjessa sekä palauttaa fyysisen ponnistelun jälkeen. Laajasti eri tilanteisiin sovellettavien harjoitusten avulla voit myös tukea elämäntapamuutosta tai ravita luovuutta ja intuitiota. Nämä sanallisesti ohjatut meditaatioharjoitukset voivat tuoda apua unettomuuteen, stressioireisiin, ahdistuneisuuteen tai kipuihin.

Aika

5.–6.5.23

Paikka

Oulu, ilmoitetaan tarkemmin osallistujille lähetettävässä kutsussa

Kenelle

Kaikki kiinnostuneet niin ammatillisesti kuin oman hyvinvoinnin tueksi

Hinta

195 €

Ilmoittautuminen

17.4.23 mennessä

Lisätietoa

eija.raatikainen
eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2202

Aika ja paikka

5.–6.5.2023, pe klo 16.30–20.00 ja la klo 10.00–15.30

Oulu, tarkempi paikka ilmoitetaan kutsukirjeessä

Kohderyhmä

  • Kaikki, jotka haluavat kehittää itsetuntemusta, resilienssiä, hyväksyvää tietoista läsnäoloa ja elämänmyönteisyyttä.
  • Ammattiryhmät, jotka työskentelevät työuupumuksen, unihäiriöiden, kroonisen kivun, tai posttraumaattisen stressioireyhtymän kanssa voivat saada uusia näkökulmia työhönsä.
  • Uupumuksesta ja stressistä kärsivät voivat löytää apuvälineitä palautumiseen.
  • Koulutus sopii hyvin myös tyhy/tyky-kurssiksi.

Kouluttaja

Nina Hokkanen on sertifioitu iRest® -ohjaaja, sertifioitu TRE®-ohjaaja, rentoutusohjaaja ja joogaohjaaja. Hän on erityisesti perehtynyt tietoisuustaitoihin sekä palautumiseen ja stressinhallinnan menetelmiin. Hänellä on taustallaan noin 17 vuotta omaa jooga- ja meditaatioharjoittelua. Ennen hyvinvointialalle siirtymistään hän on työskennellyt talous- ja yleishallinnon esimiestehtävissä.

Sisältö

iRest on sanallisesti ohjattu meditaatioharjoitus, joka voi tuoda apua unettomuuteen, stressioireisiin, ahdistuneisuuteen tai erilaisiin kiputiloihin. Samalla se on syvärentouttava matka kehomielen kerrostumiin.
Harjoitus tuo sekä fyysistä, henkistä että emotionaalista eheytymistä. Sitä on myös käytetty menestyksekkäästi apuna trauman jälkeisestä stressioireyhtymästä palautumiseen. Harjoitteet ovat turvallisia ja tieteellisesti tutkittuja. iRest on myös USAssa hyväksytty osaksi sotaveteraanien kuntoutusohjelmaa. Harjoituksia voidaan soveltaa laajasti: ne sopivat tueksi ja apuvälineeksi mm. unihäiriöihin, stressiin ja uupumukseen, burnoutista toipumiseen, lievään masennukseen, PTSD-oireisiin sekä addiktioihin. iRest on tietoisuustaitojen opetusta ja harjoittelua: opittua voidaan käyttää tukena kuntoutusprosesseissa, mutta niitä ei ole tarkoitettu korvaamaan terapiaa tai lääketieteellistä hoitoa.
iRest-harjoitus helppoa ja sopii useimmille. Asetumme joko selinmakuulle tai muuten mahdollisimman mukavaan asentoon. Ohjaaja ohjaa harjoittajan sanallisesti kohti rentouden tilaa. Harjoituksen alussa annetaan harjoitukselle intentio ja vahvistetaan kehollista turvan tunnetta. Intentio voi liittyä vaikkapa rentoutumiseen, hyvään uneen, terveyteen, elämäntapamuutoksen tukemiseen tai luovuuteen. Jokainen valitsee tavoitteensa itse. Harjoitus on avointa ja sallivaa itsetutkistelua kehomielen kerrostumiin: fyysinen keho, hengityksen aikaansaama energian liike, tunteet, ajatukset, ilo ja olemisen tunne – kaikki havainnoidaan kehollisina tuntemuksina. Lopulta päädymme tarkastelemaan ja tutkimaan syvintä, autenttista olemustamme ja tietoisuuden luonnetta. Vähitellen nämä käytännölliset mindfulness-harjoitukset muodostavat työkalupakin elämän eri tilanteisiin.

Sisältörunko

  • Johdanto ja esittely iRest protokollan 10 vaiheeseen
  • Omien intentioiden ja toiveiden tunnistaminen, sanoittaminen ja asettaminen harjoitukselle
  • Turvan tunne ja merkitys harjoituksessa ja elämässä
  • Harjoituksen vaiheet: kehon aistiminen, hengitys ja energia, tunteet, uskomukset ja ajatukset, ilo ja tyytyväisyys, minuuden tunne ja tietoisuus, harjoituksen integrointi elämään
  • iRest harjoitus osana arkea ja elämää. Kuinka jatkaa harjoitusta koulutuksen jälkeen?
  • Koulutus on omakohtaiseen harjoitteluun ja kokemukseen nojaavaa: teemme molempina päivinä 2 pidempää iRest Yoga Nidra harjoitusta (25 - 40 minuuttia) sekä lyhyempiä meditaatioharjoituksia. Tutustumme myös pareittain tehtävään yhteismeditaatioon.

Hinta

195 € sisältäen koulutuksen ja materiaalin

Koulutuksessa tehtävät yoga nidra -harjoitukset tallennetaan ja saat ne mp3-tiedostoina omaa kotiharjoittelua varten.

Ilmoittaudu

17.4.23 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.