Itä-Aasian historia 5 op (OY) - ay700565P

30.10.2021–31.05.2022 Oulu, Kuusamo

Kouluttaja

FT Juha Sahi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ja selittää itäaasialaisen kulttuuripiirin ja sen valtioiden keskeiset historialliset kehityslinjat.

Toteutustavat

Kirjallisuuteen perehtyminen ja kaksi esseetä (3 op + 2 op)

Oppimateriaali

Esseen aihe sovitaan opettajan kanssa. Opiskelija hakee esseen aiheeseen soveltuvaa tutkimustietoa vähintään 3 teoksen tai artikkelin verran. Seuraavaa teosta voi käyttää apuna:

Schirokauer & Clark: Modern East Asia. A Brief History (2008), s. 3–400.

Esseiden palautus

Vaihtoehtoiset palautuspäivät 30.11., 31.12.2021, 31.1., 28.2., 31.3., 30.4. tai 31.5.2022. Esseiden tarkemmat aiheet sovitaan opettajan kanssa viimeistään 4 viikkoa ennen palautuspäivää. Molemmat esseet palautetaan yhtä aikaa.

Arviointiasteikko

0-5