Italian alkeiskurssi I 5 op (OY) - ay905006Y (etäopinnot)

Aika ja paikka

Ma, ke ja to 17.5.-14.6.21 klo 17.00-20.15 (52 t)
Etäopetuksena Zoomissa

HUOM! Poikkeuksia aikatauluun:
- ke 19.5. siirtyy pidettäväksi ti 25.5. klo 17.00-20.15
- ke 2.6. aikaistuu ja pidetään ti 1.6. klo 17.00-20.15

Kouluttaja

MA Sandra Marcelletti

Tavoitteet

Alkeiskurssin käynyt selviytyy tavallisimmissa käytännön puhetilanteissa, ymmärtää normaalitempoista selkeää yleiskieltä, pystyy tuottamaan helpohkoja kirjallisia tekstejä ja hallitsee puhekielessä tarvittavia yleisimpiä italian kielen perusrakenteita. Kurssin aikana opiskelija saa perustietoa Italian kulttuurista ja elämästä.

Sisältö

Käytännönläheisiä puheharjoituksia, haastatteluja ja pelejä pari- ja ryhmätyöskentelynä aihepiireinä mm. asioiminen, päivä- ja viikko-ohjelma, matkustaminen ja lomailu, itsestä ja perheestä kertominen, vapaa-aika ja harrastukset. Lisäksi rakenneharjoituksia, kuuntelu-, lukemis-, ääntämis- ja käännösharjoituksia sekä pienimuotoisia kirjoitelmia. Kurssin aikana käydään läpi mm. seuraavat italian kielen perusrakenteet:substantiivin ja adjektiivin taivutus, artikkelit ja prepositiot ja niiden yhdistäminen, säännöllisten ja epäsäännöllisten verbien preesenstaivutus, refleksiiviverbit ja omistuspronominit, kysymys- ja kieltorakenteet sekä sanajärjestys.

Taitotaso

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1.

Suoritustapa

Aktiivinen osallistuminen opetukseen (läsnäolo vähintään 80 %) ja lopputentti. Opetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä ja itseopiskeluosioita. Opetusta 52 t.

Arviointi

Asteikolla 0-5

Tentti

Ma 14.6.21 oppituntien aikana (2 t)
1. uusinta ti 10.8.21 klo 17.00-18.30 - ilmoittautuminen 1.8. menness kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/
2. uusinta ti 17.8.21 klo 17.00-18.30 - ilmoittautuminen 7.8. mennessä kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/

Kirjallisuus

Rosa Daghetti & Katriina Veikkolainen. Si parte! 1, Italiaa aikuisille. 2019.  Kpl 1-5.

Huomioitavaa

Opinto-oikeus on voimassa kurssin opetuksen ja kuulustelujen ajan.

Opintojen tiedot ovat alustavia ja niihin voi tulla muutoksia ennen opetuksen alkua.

HUOM! Poikkeuksia aikatauluun: (päivitetty 28.4.21)
- ke 19.5. siirtyy pidettäväksi ti 25.5. klo 17.00-20.15
- ke 2.6. aikaistuu ja pidetään ti 1.6. klo 17.00-20.15

Hinta

160 €

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen kurssille on päättynyt.

Ilmoittautuminen 26.4.21 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan.

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Merja Kuure
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru