Italian alkeiskurssi I 5 op (OY) - ay905006Y

16.05.2022-06.09.2022 Verkossa

Aika ja paikka

16.5.-13.6.22 klo 17.00-20.15
ma 16.5., ke 18.5., to 19.5., ma 23.5., ti 24.5., ke 25.5., ma 30.5., ke 1.6., to 2.6., ma 6.6., ke 8.6., to 9.6. ja ma 13.6.22

Kontaktiopetus 52 t, etäopetuksena Zoomissa

Kouluttaja

MA Sandra Marcelletti

Tavoitteet

Alkeiskurssin käynyt selviytyy tavallisimmissa käytännön puhetilanteissa, ymmärtää normaalitempoista selkeää yleiskieltä, pystyy tuottamaan helpohkoja kirjallisia tekstejä ja hallitsee puhekielessä tarvittavia yleisimpiä italian kielen perusrakenteita. Kurssin aikana opiskelija saa perustietoa Italian kulttuurista ja elämästä.

Sisältö

Käytännönläheisiä puheharjoituksia, haastatteluja ja pelejä pari- ja ryhmätyöskentelynä aihepiireinä mm. asioiminen, päivä- ja viikko-ohjelma, matkustaminen ja lomailu, itsestä ja perheestä kertominen, vapaa-aika ja harrastukset. Lisäksi rakenneharjoituksia, kuuntelu-, lukemis-, ääntämis- ja käännösharjoituksia sekä pienimuotoisia kirjoitelmia. Kurssin aikana käydään läpi mm. seuraavat italian kielen perusrakenteet:substantiivin ja adjektiivin taivutus, artikkelit ja prepositiot ja niiden yhdistäminen, säännöllisten ja epäsäännöllisten verbien preesenstaivutus, refleksiiviverbit ja omistuspronominit, kysymys- ja kieltorakenteet sekä sanajärjestys.

Taitotaso

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1.

Suoritustapa

Aktiivinen osallistuminen opetukseen (läsnäolo vähintään 80 %) ja lopputentti. Opetuksen lisäksi kurssiin kuuluu etätehtäviä ja itseopiskeluosioita. Opetusta 52 t.

Arviointi

Asteikolla 0-5

Tentti

Ma 13.6.22, 2 t oppituntien aikana        
1. uusinta: ti 30.8.22 klo 17.00-18.30        
2. uusinta: ti 6.9.22 klo 17.00-18.30        

Kirjallisuus

Rosa Daghetti & Katriina Veikkolainen. Si parte! 1, Italiaa aikuisille. 2019.  Kpl 1-5.

Huomioitavaa

Opinto-oikeus on voimassa kurssin opetuksen ja kuulustelujen ajan. Opintojen tiedot ovat alustavia ja niihin voi tulla muutoksia ennen opetuksen alkua.

Ilmoittautumisaikaa on jatkettu 9.5.22 saakka.

Hinta

160 €

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen on päättynyt.

9.5.22 mennessä

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Merja Kuure
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203