Italian alkeiskurssi I, 5 op (OY) - AY905006Y

28.09.2022–13.02.2023 Verkossa

Corso per principianti 1

Aika ja paikka

Opetusta 52 t, kahtena iltana viikossa, etäopetuksena Zoomissa

Huom. muutos aikataulussa.
Ma ja ke 28.9.-30.11.22, ma klo 17.00-18.30, ke klo 17.00-20.15 (ei vk 40 ja 43)
Viikon 40 opetustunnit on siirretty pidettäväksi seuraavasti:
ma 9.1.23 klo 17.00-18.30
ke 11.1.23 klo 17.00-20.15

Kohderyhmä

Lähtötasovaatimus:
Vasta-alkajille, ei vaadita edeltäviä opintoja.

Kouluttaja

MA Sandra Marcelletti

Tavoitteet

Alkeiskurssin suoritettuaan opiskelija
- selviytyy tavallisimmissa käytännön puhetilanteissa
- ymmärtää normaalitempoista selkeää yleiskieltä
- hallitsee puhekielessä tarvittavia yleisimpiä italian kielen perusrakenteita
- hallitsee perustietoa Italian kulttuurista ja elämästä.

Sisältö

Käytännönläheisiä puheharjoituksia, haastatteluja, pelejä pari- ja ryhmätyöskentelyä aihepiireinä mm. asioiminen, päivä- ja viikko-ohjelma, matkustaminen ja lomailu, digitaaliset tehtävät. Lisäksi rakenneharjoituksia, kuuntelu-, lukemis-, ääntämis- ja käännösharjoituksia sekä pienimuotoisia kirjoitelmia. Kurssin aikana käydään läpi mm. seuraavat italian kielen perusrakenteet:substantiivin ja adjektiivin taivutus, artikkelit, säännöllisten ja epäsäännöllisten verbien preesenstaivutus ja aikailmaukset, refleksiiviverbit, kysymys- ja kieltorakenteet sekä sanajärjestys, paikka prepositiot, modaalit verbit, c´è ci sono rakenteet.

Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1.

Toteutustavat
52 tuntia opetusta, 81 tuntia itsenäistä työskentelyä.

Suoritustavat
Aktiivinen osallistuminen opetukseen (läsnäolo vähintään 80 %) ja lopputentti.

Arviointi
Asteikolla 0-5

Tentti
Ke 11.1.23 klo oppituntien aikana - ei ennakkoilmoittautumista

Muutoksia uusintatenttien ajankohdissa:
1. uusinta: ma 6.2.23 klo 17.00-18.30 - ilmoittaudu tenttiin kesäylipoiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/
2. uusinta: ma 20.2.23 klo 17.00-18.30 - ilmoittaudu tenttiin kesäylipoiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/

Oppimateriaali
Rosa Daghetti & Katriina Veikkolainen. Si parte! 1, Italiaa aikuisille. 2019.  Kpl 1-5.

Huomioitavaa

Opinto-oikeus on voimassa kurssin opetuksen ja kuulustelujen ajan.

Päivitys 29.9.22: Muutoksia opetuksen aikataulussa ja tenttiajoissa.

Hinta

160 €

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen on päättynyt.

19.9.22 mennessä

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Merja Kuure
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203