Italian alkeiskurssi I, 5 op (OY) - ay905006Y

22.05.2023–19.06.2023 Verkossa

Corso per principianti 1

Aika

Kesä 2023

Paikka

Ilmoitetaan myöhemmin

Kenelle

Kaikki kiinnostuneet

Ilmoittautuminen

Tarkentuu myöhemmin

Hinta

160 €

Lisätiedot

Merja Kuure, koulutussuunnittelija
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203

Aika ja paikka

Ma, ke ja to 22.5 - 19.6.23 klo 17.00-20.15
Kontaktiopetusta 52 t, etäopetuksena Zoomissa

Kohderyhmä

Lähtötasovaatimus:
Vasta-alkajille, ei vaadita edeltäviä opintoja.

Kouluttaja

HuK Satu Perttunen

Tavoitteet

Alkeiskurssin suoritettuaan opiskelija
- selviytyy tavallisimmissa käytännön puhetilanteissa
- ymmärtää normaalitempoista selkeää yleiskieltä
- hallitsee puhekielessä tarvittavia yleisimpiä italian kielen perusrakenteita
- hallitsee perustietoa Italian kulttuurista ja elämästä.

Sisältö

Käytännönläheisiä puheharjoituksia, haastatteluja, pelejä pari- ja ryhmätyöskentelyä aihepiireinä mm. asioiminen, päivä- ja viikko-ohjelma, matkustaminen ja lomailu, digitaaliset tehtävät. Lisäksi rakenneharjoituksia, kuuntelu-, lukemis-, ääntämis- ja käännösharjoituksia sekä pienimuotoisia kirjoitelmia. Kurssin aikana käydään läpi mm. seuraavat italian kielen perusrakenteet:substantiivin ja adjektiivin taivutus, artikkelit, säännöllisten ja epäsäännöllisten verbien preesenstaivutus ja aikailmaukset, refleksiiviverbit, kysymys- ja kieltorakenteet sekä sanajärjestys, paikka prepositiot, modaalit verbit, c´è ci sono rakenteet.

Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1.

Toteutustavat
52 tuntia opetusta, 81 tuntia itsenäistä työskentelyä

Suoritustavat
Aktiivinen osallistuminen opetukseen (läsnäolo vähintään 80 %) ja lopputentti

Arviointi
Asteikolla 0-5

Tentti
Viimeisellä opetuskerralla oppituntien aikana
1. uusinta 10.7.23
2. uusinta 31.7.23

Oppimateriaali
Rosa Daghetti & Katriina Veikkolainen. Si parte! 1, Italiaa aikuisille. 2019.  Kpl 1-5.

Hinta

160 €

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittaudu

2.5.23 mennessä

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.