Italian alkeiskurssi I, 5 op (OY) - ay905006Y

04.09.2023–08.01.2024 Verkossa

Corso per principianti 1

Aika

4.9.23-13.11.23 (luennot)

Paikka

Etäopetus Zoomissa

Kenelle

Kaikki kiinnostuneet

Ilmoittautuminen

28.8.23 mennessä

Hinta

160 €

Lisätiedot

Merja Kuure, koulutussuunnittelija
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203

Aika ja paikka

4.9.-13.11.23, ma klo 17.00-18.30, to klo 17.00-20.15 seuraavasti:
- Ma ja to 4.9.-9.10.23
- Ma ja to 16.-19.10.23
- Ma ja to 30.10.-13.11.23

Kontaktiopetusta 52 t, etäopetuksena Zoomissa

Kohderyhmä

Lähtötasovaatimus:
Vasta-alkajille, ei vaadita edeltäviä opintoja.

Kouluttaja

MA Sandra Marcelletti

Tavoitteet

Alkeiskurssin suoritettuaan opiskelija
- selviytyy tavallisimmissa käytännön puhetilanteissa
- ymmärtää normaalitempoista selkeää yleiskieltä
- hallitsee puhekielessä tarvittavia yleisimpiä italian kielen perusrakenteita
- hallitsee perustietoa Italian kulttuurista ja elämästä.

Sisältö

Käytännönläheisiä puheharjoituksia, haastatteluja, pelejä pari- ja ryhmätyöskentelyä aihepiireinä mm. asioiminen, päivä- ja viikko-ohjelma, matkustaminen ja lomailu, digitaaliset tehtävät. Lisäksi rakenneharjoituksia, kuuntelu-, lukemis-, ääntämis- ja käännösharjoituksia sekä pienimuotoisia kirjoitelmia. Kurssin aikana käydään läpi mm. seuraavat italian kielen perusrakenteet:substantiivin ja adjektiivin taivutus, artikkelit, säännöllisten ja epäsäännöllisten verbien preesenstaivutus ja aikailmaukset, refleksiiviverbit, kysymys- ja kieltorakenteet sekä sanajärjestys, paikka prepositiot, modaalit verbit, c´è ci sono rakenteet.

Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1.

Toteutustavat
52 tuntia opetusta, 81 tuntia itsenäistä työskentelyä

Suoritustavat
Aktiivinen osallistuminen opetukseen (läsnäolo vähintään 80 %) ja lopputentti

Arviointi
Asteikolla 0-5

Tentti
To 23.11.23 klo 17.00-18.30
1. uusinta ti 5.12.23 klo 17.00-18.30
2. uusinta ma 8.1.24 klo 17.00-18.30

Ilmoittaudu tenttiin kesäylipoiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/

Oppimateriaali
Rosa Daghetti & Katriina Veikkolainen. Si parte! 1, Italiaa aikuisille. 2019. Kpl 1-5.

Huomioitavaa

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, opinnot saattavat olla sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi. Tutustu lisätietoihin koskien opintojen suorittamista maksutta ja perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeutta avoimissa yliopisto-opinnoissa: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Hinta

160 €

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelija, tutustu ennen ilmoittautumistasi tähän: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.