Italian alkeiskurssi II 5 op (OY) - ay905007Y (etäopinnot)

Aika ja paikka

Ma, ke, to 2.8.-30.8.21 klo 17.00-20.15 (52 t)

MUUTOS: Ke 4.8. ei pidetä tunteja, vaan sen sijaan opetus on ti 3.8. klo 17.00-20.15

Etäopetuksena Zoomissa

Kouluttaja

MA Sandra Marcelletti

Tavoitteet

Alkeiskurssin käynyt selviytyy tavallisimmissa käytännön puhetilanteissa, ymmärtää normaalitempoista selkeää yleiskieltä, pystyy tuottamaan helpohkoja kirjallisia tekstejä ja hallitsee puhekielessä tarvittavat tärkeimmät italian kielen perusrakenteet. Kurssin aikana opiskelija hankkii perustietoa Italian kulttuurista ja elämästä.

Sisältö

Käytännönläheisiä puheharjoituksia, haastatteluja, pelejä, pari- ja ryhmätyöskentelynä aihepiireinä mm. asioiminen, päivä- ja viikko-ohjelma, matkustaminen ja lomailu, itsestä ja perheestä kertominen, vapaa-aika ja harrastukset. Lisäksi rakenneharjoituksia, kuuntelu-, lukemis-, ääntämis- ja käännösharjoituksia sekä pienimuotoisia kirjoitelmia. Kurssin aikana käydään läpi mm. seuraavat italian kielen perusrakenteet:
imperfekti ja passato prossimo eli tärkeimmät puhekielen menneen ajan verbimuodot, futuuri ja konditionaali, adjektiivin vertailu, objektipronominit (datiivi), gerundi, sivulauserakenteita.

Taitotaso

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2.1.

Suoritustapa

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (läsnäolo vähintään 80 %) ja lopputentti. Etäopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu tehtäviä.

Arviointi

0-5

Edeltävät opinnot

Italian alkeiskurssi osa I tai vastaavat tiedot.

Tentti

Ma 30.8.21 oppituntien aikana (2 t)
1. uusinta ti 7.9.21 klo 16.00-17:30 - ilmoittautuminen 30.8. mennessä kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/
2. uusinta to 16.9.21 klo 16.00-17:30 - ilmoittautuminen 9.9. mennessä kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/

Kirjallisuus

Si Parte 1 - kappaleesta 6 eteenpäin

Huomioitavaa

Opinto-oikeus on voimassa kurssin opetuksen ja kuulustelujen ajan.

Opintojen tiedot ovat alustavia ja niihin voi tulla muutoksia ennen opetuksen alkua.

Hinta

160 €

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Ilmoittautumista on jatkettu 21.6.21 saakka.

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Merja Kuure
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru