Italian alkeiskurssi II, 5 op (OY) - ay905007Y

29.08.2022-19.10.2022 Verkossa

Aika ja paikka

29.8.-26.9.22 ma, ke ja to klo 17.00-20.15
Ma 29.8., to 1.9., ma 5.9., ti 6.9., ke 7.9., to 8.9., ma 12.9., ke 14.9., to 15.9., ma 19.9., ke 21.9., to 22.9. ja ma 26.9.22
Huom. muutos aikataulussa: ke 31.8. on jäänyt pois ja tunnit pidetään ti 6.9.

Opetusta 52 t, etäopetuksena Zoomissa

Kouluttaja

MA Sandra Marcelletti

Tavoitteet

Alkeiskurssin käynyt selviytyy tavallisimmissa käytännön puhetilanteissa, ymmärtää normaalitempoista selkeää yleiskieltä, pystyy tuottamaan helpohkoja kirjallisia tekstejä ja hallitsee puhekielessä tarvittavat tärkeimmät italian kielen perusrakenteet. Kurssin aikana opiskelija hankkii perustietoa Italian kulttuurista ja elämästä.

Sisältö

Käytännönläheisiä puheharjoituksia, haastatteluja, pelejä, pari- ja ryhmätyöskentelynä aihepiireinä mm. asioiminen, päivä- ja viikko-ohjelma, matkustaminen ja lomailu, itsestä ja perheestä kertominen, vapaa-aika ja harrastukset. Lisäksi rakenneharjoituksia, kuuntelu-, lukemis-, ääntämis- ja käännösharjoituksia sekä pienimuotoisia kirjoitelmia. Kurssin aikana käydään läpi mm. seuraavat italian kielen perusrakenteet: imperfekti ja passato prossimo eli tärkeimmät puhekielen menneen ajan verbimuodot, futuuri ja konditionaali, adjektiivin vertailu, objektipronominit (datiivi), gerundi, sivulauserakenteita.

Taitotaso

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2.1.

Suoritustapa

Aktiivinen osallistuminen opetukseen (läsnäolo vähintään 80 %) ja lopputentti. Etäopetuksen lisäksi kurssiin kuuluu tehtäviä.

Arviointi

0-5

Edeltävät opinnot

Italian alkeiskurssi osa I tai vastaavat tiedot.

Tentti

Huom. muutoksia tenttiajoissa.
Ma 26.9.22, 2 t oppituntien aikana    
1. uusinta: ke 19.10.22 klo 15.30-17.00 - ilmoittautuminen kesäyliopiston tenttikalenterin kautta 5 pv ennen tenttiä: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/
2. uusinta: ilmoitetaan myöhemmin

Kirjallisuus

Rosa Daghetti & Katriina Veikkolainen. Si parte! 1, Italiaa aikuisille. 2019. Kappaleesta 6 eteenpäin.

Huomioitavaa

Opinto-oikeus on voimassa kurssin opetuksen ja kuulustelujen ajan.

Päivitys 10.6.22: Ilmoittautumisaikaa on jatkettu 22.8.22 saakka.

Päivitys 29.8.22: Muutos aikataulussa: ke 31.8. on jäänyt pois ja tunnit pidetään ti 6.9.22.

Päivitys 29.9.22: Muutoksia tenttiajoissa.

Hinta

160 €

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittaudu

22.8.22 mennessä

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Merja Kuure
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203