Italian alkeiskurssi II, 5 op (OY) - AY905007Y

27.03.2023–19.06.2023 Verkossa

Corso per principianti 2

Aika

27.3.-19.6.23

Paikka

Etäopetus Zoomissa

Kenelle

Italian alkeiskurssi I suoritettu tai vastaavat tiedot

Ilmoittautuminen

20.3.23 mennessä - kurssille pääsee vielä 13.4. asti

Hinta

160 €

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Merja Kuure
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203

Aika ja paikka

Kontaktiopetusta 52 t, etäopetuksen Zoomissa

vk 13: ma 27.3. klo 17.00-18.30 - peruttu, korvaavat tunnit merkitty vihreällä
vk 14: ma 3.4. klo 17.00-18.30
ke 5.4. klo 17.00-18.30
vk 16: ma 17.4. klo 17.00-18.30, ti 18.4. klo 17.00-20.15
vk 17: ma 24.4. klo 17.00-18.30, ti 25.4. klo 17.00-20.15
vk 18: ti 2.5. klo 17.00-20.15, ke 3.5. klo 17.00-20.15
vk 19: ma 8.5. klo 17.00-18.30, ke 10.5. klo 17.00-20.15
vk 20: ma 15.5. klo 17.00-18.30, ti 16.5. klo 17.00-20.15
vk 21: ma 22.5. klo 17.00-18.30, ti 23.5. klo 17.00-20.15, to 25.5. klo 17.00-20.15
vk 22: ma 29.5. klo 17.00-18.30, ti 30.5.23 klo 17.00-20.15

Kohderyhmä

Lähtötasovaatimus:
Italian alkeiskurssi I suoritettu tai vastaavat tiedot

Kouluttaja

MA Sandra Marcelletti

Tavoitteet

Alkeiskurssin suoritettuaan opiskelija
- selviytyy tavallisimmissa käytännön puhetilanteissa
- ymmärtää normaalitempoista selkeää yleiskieltä
- hallitsee puhekielessä tarvittavia yleisimpiä italian kielen perusrakenteita
- hallitsee perustietoa Italian kulttuurista ja elämästä.

Sisältö

Käytännönläheisiä puheharjoituksia, haastatteluja, pelejä, pari- ja ryhmätyöskentelynä aihepiireinä mm. kahvilassa, ravintolassa, asioiminen, päivä- ja viikko-ohjelma, matkustaminen ja lomailu, itsestä ja perheestä kertominen, vapaa-aika ja harrastukset. Lisäksi rakenneharjoituksia, digitaaliset tehtävät, kuuntelu-, lukemis-, ääntämis- ja käännösharjoituksia sekä pienimuotoisia kirjoitelmia. Kurssin aikana käydään läpi mm. seuraavat italian kielen perusrakenteet: sivulauserakenteita, possessiivit, suora objektit, piacere verbi, kestopreesens, indefiniittipronominien käyttö, passato prossimo.

Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1/A2

Toteutustavat
52 tuntia opetusta, 81 tuntia itsenäistä työskentelyä.

Suoritustavat
Aktiivinen osallistuminen opetukseen (läsnäolo vähintään 80 %) ja lopputentti.

Arviointi
Asteikolla 0-5

Tentti
(Muutoksia aikataulussa)
Ma 5.6.23 klo 17.00-18.30 - ilmoittaudu tenttiin kesäylipoiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/
1. uusinta ma 12.6.23 klo 17.00-18.30 - ilmoittaudu tenttiin kesäylipoiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/
2. uusinta ma 19.6.23 klo 17.00-18.30 - ilmoittaudu tenttiin kesäylipoiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/

Oppimateriaali
Rosa Daghetti & Katriina Veikkolainen. Si parte! 1, Italiaa aikuisille. 2019. Kpl 6-10.

Huomioitavaa

Opinto-oikeus on voimassa kurssin opetuksen ja kuulustelujen ajan. Opintojen tiedot ovat alustavia ja niihin voi tulla muutoksia ennen opetuksen alkua.

25.10.22: Aikataulu muuttunut

Hinta

160 €

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittaudu

20.3.23 mennessä

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.