Italian alkeiskurssi II, 5 op (OY) - ay905007Y

04.04.2024–09.09.2024 Verkossa

Corso per principianti 2

Aika

4.4.-4.6.24 (luennot)

Paikka

Etäopetus Zoomissa

Kenelle

Italian alkeiskurssi I suoritettu tai vastaavat tiedot

Ilmoittautuminen

19.3.24 mennessä

Hinta

160 €

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Anna Nurmivuori
anna.nurmivuori@pohjois-pohjanmaa.fi
0400 581 593

Aika ja paikka

4.4.-4.6.24 seuraavasti:
- Ma ja to 4.4.-6.5.24, ma klo 17.00-18.30, to klo 17.00-20.15
- Ma ja to 13.5.-3.6.24, ma klo 17.00-18.30, to klo 17.00-20.15
- Ti 4.6.24 klo 17.00-18.30

Kontaktiopetusta 52 t, etäopetuksena Zoomissa

Kohderyhmä

Lähtötasovaatimus:
Italian alkeiskurssi I suoritettu tai vastaavat tiedot

Kouluttaja

MA Sandra Marcelletti

Tavoitteet

Alkeiskurssin suoritettuaan opiskelija
- selviytyy tavallisimmissa käytännön puhetilanteissa
- ymmärtää normaalitempoista selkeää yleiskieltä
- hallitsee puhekielessä tarvittavia yleisimpiä italian kielen perusrakenteita
- hallitsee perustietoa Italian kulttuurista ja elämästä.

Sisältö

Käytännönläheisiä puheharjoituksia, haastatteluja, pelejä, pari- ja ryhmätyöskentelynä aihepiireinä mm. kahvilassa, ravintolassa, asioiminen, päivä- ja viikko-ohjelma, matkustaminen ja lomailu, itsestä ja perheestä kertominen, vapaa-aika ja harrastukset. Lisäksi rakenneharjoituksia, digitaaliset tehtävät, kuuntelu-, lukemis-, ääntämis- ja käännösharjoituksia sekä pienimuotoisia kirjoitelmia. Kurssin aikana käydään läpi mm. seuraavat italian kielen perusrakenteet: sivulauserakenteita, possessiivit, suora objektit, piacere verbi, kestopreesens, indefiniittipronominien käyttö, passato prossimo.

Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1/A2

Toteutustavat
52 tuntia kontaktiopetusta, 81 tuntia itsenäistä työskentelyä.

Suoritustavat
Aktiivinen osallistuminen opetukseen (läsnäolo vähintään 80 %) ja lopputentti.

Arviointi
Asteikolla 0-5

Tentti
To 13.6.24 klo 17.00-18.30
1. uusinta ma 2.9.24 klo 17.00-18.30
2. uusinta ma 9.9.24 klo 17.00-18.30

Ilmoittaudu tenttiin kesäylipoiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/

Oppimateriaali
Rosa Daghetti & Katriina Veikkolainen. Si parte! 1, Italiaa aikuisille. 2019. Kpl 6-10.

Huomioitavaa

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, opinnot saattavat olla sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi. Tutustu lisätietoihin koskien opintojen suorittamista maksutta ja perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeutta avoimissa yliopisto-opinnoissa: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Hinta

160 €

Ilmoittaudu

19.3.24 mennessä

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelija, tutustu ennen ilmoittautumistasi tähän: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.