Italian alkeiskurssi, taso A1

21.09.2022–19.04.2023 Verkossa

Aika ja paikka

21.9.2022 – 19.4.2023
Ke 16.30 – 18.00
Etäopiskeluna, Zoom

Syyslukukausi päättyy viikolla 49 ja kevätlukukausi alkaa viikolla 2.

Kouluttaja

Marco Mencarelli

Tavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija
-    osaa tervehtiä ja hyvästellä vuorokauden aikaan sopivilla ilmaisuilla
-    kykenee kertomaan itsestään perustiedot (nimi, ikä, kansalaisuus, mistä on kotoisin ja missä asuu)
-    osaa muodostaa yksinkertaisia kysymyksiä ja antaa lyhyitä vastauksia
-    osaa taivuttaa säännöllisiä -ARE, -ERE ja -IRE verbejä preesensissä
-    osaa käyttää epämääräistä ja määräistä artikkelia
-    osaa tehdä tilauksen kahvilassa/ravintolassa

Sisältö

Kurssilla aloitetaan italian kielen opiskelu aivan alusta. Kurssilla opetellaan peruskielioppia, harjoitellaan yksinkertaisia käytännön tilanteita ja tutustutaan Italian kulttuuriin. Kieliopin opiskelun lisäksi tunneilla tehdään kuuntelu- ja ääntämisharjoituksia.
Kurssilla opiskellaan mm. perussanastoa, ääntämistä, verbien taivutusta preesensissä, substantiivien suvut, artikkelit, perusprepositioita, substantiivin monikko sekä kellonaikoja. Opitaan myös tervehdyksiä, itsensä esittely, kahvilassa ja ravintolassa asiointia sekä kaupungilla liikkumiseen tarvittavaa sanastoa.

Kurssilla käytetään Bella Vista 1 oppikirjaa, kappaleet 1-5.

Hinta

94€
(maksetaan kahdessa erässä, puolet syyslukukaudella ja puolet kevätlukukaudella.)

Ilmoittaudu

11.9.2022 mennessä netin ilmoittautumislomakkella, tai puhelimitse Kuusamon toimipaikkaan puh. 040 860 8715.

Huom! Kurssi toteutuu, ja jälki-ilmoittautumisia otetaan edelleen vastaan.