Italian jatkokurssi I, 4 op (OY) - ay905008Y

Aika ja paikka

Keskiviikkoisin ja torstaisin ajalla 15.4.-21.5.2020 klo 16.30-20.00

Opetus järjestetään Oulun yliopistolla, Linnanmaalla. Tarkemmat opetussalit ilmoitetaan kurssikutsussa, jonka opiskelijat saavat sähköpostilla ilmoittautumisajan päätyttyä.

Kouluttaja

HuK Satu Perttunen

Tavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija selviytyy italian kielellä tavallisimmista keskustelu- ja puhetilanteista, osaa kertoa itsestään ja tuottaa yleiskielisiä tekstejä, oppii tuntemaan italian keskustelu- ja tapakulttuuria, italialaisten elämää ja historiaa ja laajentaa sanastoaan ja aktiivista kielitaitoaan itseä kiinnostavista aihepiireistä.

Sisältö

Suullisia käytännön puhe- ja keskusteluharjoituksia, pari- ja ryhmätöitä, joiden lisäksi rakenneharjoituksia, kirjoittamista sekä tutustumista Italian kulttuuriin erilaisten tekstien, kuuntelujen, videonauhojen ja projektitöiden avulla. Syvennetään ja harjoitellaan kielen perusrakenteita, uusina rakenneasioina jatkokurssi I:llä mm. akkusatiivi- ja datiivipronominien yhdistäminen, eri aikamuotojen yhdistäminen, passiivi.

Taitotaso

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2/B1.

Edeltävät opinnot

Italian alkeiskurssi I ja II tai vastaavat tiedot.

Suoritustapa

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, projektityöt, raportointi sovitulla tavalla ja lopputentti.

Arviointi

Kurssi arvioidaan asteikolla 1 - 5

Tentti

Tenttipäivät ilmoitetaan myöhemmin.

Kirjallisuus

Bali, Ziglio, Kaipainen. Espresso 3. Otava

Huomioitavaa

Opinto-oikeus on voimassa opetuksen ja tenttien ajan.

Hinta

145 €

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijoille kurssi on maksuton. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä koulutusohjelmasi sekä tiedekuntasi.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 30.3.2020 mennessä Oulun toimipaikkaan.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Anne Pohjanen,
anne.pohjanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
0444652207