Italian jatkokurssi I, 5 op (OY) - ay905008Y (etäopinnot)

Aika ja paikka

Ke 15.9.-15.12.21 (ei vk 43) klo 17.00-20.15 (52 t), etäopetus Zoomissa

Aikataulumuutos: ke 8.12. tunnit siirtyvät pidettäviksi ma 13.12.21

Kouluttaja

MA Sandra Marcelletti

Tavoitteet

Herattää kiinnostus ja aktivoida olemassa olevaa kielitaitoa. Opiskelija osaa kertoa itsestään ja tuottaa yleiskielisiä tekstejä, oppii tuntemaan italian keskustelu- ja tapakulttuuria, italialaisten elämää ja historiaa ja laajentaa sanastoaan ja aktiivista kielitaitoaan itseä kiinnostavista aihepiireistä.

Sisältö

Suullisia käytännön puhe- ja keskusteluharjoituksia,digitaaliset tehtävät, pari- ja ryhmätöitä, rakenneharjoituksia, kirjoittamista sekä tutustumista Italian kulttuuriin erilaisten tekstien, kuuntelujen, videonauhojen ja projektitöiden avulla. Syvennetään ja harjoitellaan kielen perusrakenteita, uusina rakenneasioina jatkokurssi I:llä mm. passato prossimo ja pronomini, passato prossimo ja refleksiiviverbit, futuurin käyttö, adjektiivit, vertailumuoto.

Taitotaso

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2/B1.

Edeltävät opinnot

Italian alkeiskurssi I ja II tai vastaavat tiedot.

Suoritustapa

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, projektityöt, raportointi sovitulla tavalla ja lopputentti.

Arviointi

Kurssi arvioidaan asteikolla 1 - 5

Tentti

Huomioi muuttuneet tenttiajat.

Ma 10.1.22 klo 18:45-20:15
1. uusinta ma 31.1.22 klo 18:45-20:15
2. uusinta ma 14.2.22 klo 18:45-20:15

Kirjallisuus

Daghetti, Rosa; Karjalainen, Pilvi; Retta, Mattia; Syrén, Sari. Si parte 2, kappaleet 1-5. 2019.

Huomioitavaa

Opinto-oikeus on voimassa opetuksen ja tenttien ajan.

Päivitys 18.8.21: Ilmoittautumisaikaa on jatkettu 8.9. saakka.

Päivitys 17.9.21: Muutoksia tenttiajoissa

Päivitys 11.10.21: Aikataulumuutos joulukuulle

Hinta

160 €

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Ilmoittautuminen 8.9.21 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan.

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Merja Kuure
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru