Italian jatkokurssi I, 5 op (OY) - ay905008Y

Corso intermedio 1

Aika ja paikka

Kontaktiopetusta 52 t, kahtena iltana viikossa
Ma ja to 29.9.-1.12.22, ma klo 18.45-20.15, to klo 17.00-20.15 (ei vk 43)
Etäopetuksena Zoomissa

Kohderyhmä

Lähtötasovaatimus:
Italian alkeiskurssit I ja II suoritettuina tai vastaavat tiedot

Kouluttaja

MA Sandra Marcelletti

Tavoitteet

Herattää kiinnostus ja aktivoida olemassa olevaa kielitaitoa. Opiskelija osaa kertoa itsestään ja tuottaa yleiskielisiä tekstejä, oppii tuntemaan italian keskustelu- ja tapakulttuuria, italialaisten elämää ja historiaa ja laajentaa sanastoaan ja aktiivista kielitaitoaan itseä kiinnostavista aihepiireistä.

Sisältö

Suullisia käytännön puhe- ja keskusteluharjoituksia,digitaaliset tehtävät, pari- ja ryhmätöitä, rakenneharjoituksia, kirjoittamista sekä tutustumista Italian kulttuuriin erilaisten tekstien, kuuntelujen, videonauhojen ja projektitöiden avulla. Syvennetään ja harjoitellaan kielen perusrakenteita, uusina rakenneasioina jatkokurssi I:llä mm. passato prossimo ja pronomini, passato prossimo ja refleksiiviverbit, futuurin käyttö, adjektiivit, vertailumuoto.

Taitotaso

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2/B1

Edeltävät opinnot

Italian alkeiskurssi I ja II tai vastaavat tiedot.

Suoritustapa

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, projektityöt, raportointi sovitulla tavalla ja lopputentti.

Arviointi

Kurssi arvioidaan asteikolla 1 - 5

Tentti

To 1.12.22 klo 17.00-18.30
1. uusinta ma 16.1.23 klo 17.00-18.30
2. uusinta ma 13.2.23 klo 17.00-18.30

Kirjallisuus

Daghetti, Rosa; Karjalainen, Pilvi; Retta, Mattia; Syrén, Sari. Si parte 2, kappaleet 1-5. 2019.

Hinta

160 €

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittautuminen

19.9.22 mennessä

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Merja Kuure
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru