Italian jatkokurssi I, 5 op (OY) - AY905008Y

29.09.2022-13.02.2023 Verkossa

Corso intermedio 1

Aika ja paikka

Kontaktiopetusta 52 t, kahtena iltana viikossa
Ma ja to 29.9.-1.12.22, ma klo 18.45-20.15, to klo 17.00-20.15 (ei vk 43)
Etäopetuksena Zoomissa

Kohderyhmä

Lähtötasovaatimus:
Italian alkeiskurssit I ja II suoritettuina tai vastaavat tiedot

Kouluttaja

MA Sandra Marcelletti

Tavoitteet

Herattää kiinnostus ja aktivoida olemassa olevaa kielitaitoa.

Jatkokurssin suoritettuaan opiskelija
- osaa kertoa itsestään
- tuottaa yleiskielisiä tekstejä
- on oppinut tuntemaan italian keskustelu- ja tapakulttuuria, italialaisten elämää ja historiaa
- on laajentanut sanastoaan ja aktiivista kielitaitoaan itseä kiinnostavista aihepiireistä.

Sisältö

Suullisia käytännön puhe- ja keskusteluharjoituksia,digitaaliset tehtävät, pari- ja ryhmätöitä, rakenneharjoituksia, kirjoittamista sekä tutustumista Italian kulttuuriin erilaisten tekstien, kuuntelujen, videonauhojen ja projektitöiden avulla. Syvennetään ja harjoitellaan kielen perusrakenteita, uusina rakenneasioina jatkokurssi I:llä mm. passato prossimo ja pronomini, passato prossimo ja refleksiiviverbit, futuurin käyttö, adjektiivit, vertailumuoto.

Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2/B1

Toteutustavat
52 tuntia lähi- tai etäopetusta, 81 tuntia itsenäistä työskentelyä, mm. etätehtäviä ja projektitöitä.

Suoritustavat
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (läsnäolo vähintään 80 %), projektityöt, raportointi sovitulla tavalla ja lopputentti.

Arviointi
Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5

Tentti
To 1.12.22 klo 17.00-18.30
1. uusinta ma 16.1.23 klo 17.00-18.30
2. uusinta ma 13.2.23 klo 17.00-18.30

Oppimateriaali
Daghetti, Rosa; Karjalainen, Pilvi; Retta, Mattia; Syrén, Sari. Si parte 2, Italiaa aikuisille, 2019, kpl 1-5.

Hinta

160 €

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittaudu

Kurssi pidetään ja mukaan voi vielä ilmoittautua.

19.9.22 mennessä

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Merja Kuure
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203