Italian jatkokurssi I, 5 op (OY) - AY905008Y

29.09.2022–13.02.2023 Verkossa

Corso intermedio 1

Aika ja paikka

Opetusta 52 t, kahtena iltana viikossa, etäopetuksena Zoomissa

Huom. muutos aikataulussa.
Ma ja to 29.9.-1.12.22, ma klo 18.45-20.15, to klo 17.00-20.15 (ei vk 40 ja 43)
Viikon 40 opetustunnit on siirretty pidettäväksi seuraavasti:
ma 9.1.23
klo 18.45-20.15
to 12.1.23 klo 17.00-20.15

Kohderyhmä

Lähtötasovaatimus:
Italian alkeiskurssit I ja II suoritettuina tai vastaavat tiedot

Kouluttaja

MA Sandra Marcelletti

Tavoitteet

Herattää kiinnostus ja aktivoida olemassa olevaa kielitaitoa.

Jatkokurssin suoritettuaan opiskelija
- osaa kertoa itsestään
- tuottaa yleiskielisiä tekstejä
- on oppinut tuntemaan italian keskustelu- ja tapakulttuuria, italialaisten elämää ja historiaa
- on laajentanut sanastoaan ja aktiivista kielitaitoaan itseä kiinnostavista aihepiireistä.

Sisältö

Suullisia käytännön puhe- ja keskusteluharjoituksia,digitaaliset tehtävät, pari- ja ryhmätöitä, rakenneharjoituksia, kirjoittamista sekä tutustumista Italian kulttuuriin erilaisten tekstien, kuuntelujen, videonauhojen ja projektitöiden avulla. Syvennetään ja harjoitellaan kielen perusrakenteita, uusina rakenneasioina jatkokurssi I:llä mm. passato prossimo ja pronomini, passato prossimo ja refleksiiviverbit, futuurin käyttö, adjektiivit, vertailumuoto.

Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2/B1

Toteutustavat
52 tuntia etäopetusta, 81 tuntia itsenäistä työskentelyä, mm. etätehtäviä ja projektitöitä.

Suoritustavat
Aktiivinen osallistuminen opetukseen (läsnäolo vähintään 80 %), projektityöt, raportointi sovitulla tavalla ja lopputentti.

Arviointi
Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5

Tentti
To 12.1.23 oppituntien aikana - ei ennakkoilmoittautumista

Muutoksia uusintatenttien ajankohdissa:
1. uusinta: ma 6.2.23 klo 18.45-20.15 - ilmoittaudu tenttiin kesäylipoiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/
2. uusinta: ma 20.2.23 klo 18.45-20.15 - ilmoittaudu tenttiin kesäylipoiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/

Oppimateriaali
Daghetti, Rosa; Karjalainen, Pilvi; Retta, Mattia; Syrén, Sari. Si parte 2, Italiaa aikuisille, 2019, kpl 1-5.

Huomioitavaa

Opinto-oikeus on voimassa kurssin opetuksen ja kuulustelujen ajan.

Päivitys 29.9.22: Muutoksia opetuksen aikataulussa ja tenttiajoissa.

Hinta

160 €

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen on päättynyt.

19.9.22 mennessä

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Merja Kuure
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203