Italian jatkokurssi I, 5 op (OY)

04.09.2023–08.01.2024 Verkossa

Corso intermedio 1

Aika

4.9.23-8.1.24

Paikka

Etäopetus Zoomissa

Lähtötasovaatimus

Italian alkeiskurssit I ja II suoritettuina tai vastaavat tiedot

Ilmoittautuminen

22.8.23 mennessä

Hinta

160 €

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Merja Kuure
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203

Aika ja paikka

4.9.-16.11.23, ma klo 18.45-20.15, ke klo 17.00-20.15 + yksi to (16.11.) klo 17.00-18.30
Ma ja ke 4.9.-9.10.23
Ma ja ke 16.-18.10.23
Ma 30.10.23
Ma ja ke 6.-15.11.23
To 16.11.23

Kontaktiopetusta 52 t, etäopetuksena Zoomissa

Kohderyhmä

Lähtötasovaatimus:
Italian alkeiskurssit I ja II suoritettuina tai vastaavat tiedot

Kouluttaja

MA Sandra Marcelletti

Tavoitteet

Herattää kiinnostus ja aktivoida olemassa olevaa kielitaitoa.

Jatkokurssin suoritettuaan opiskelija
- osaa kertoa itsestään
- tuottaa yleiskielisiä tekstejä
- on oppinut tuntemaan italian keskustelu- ja tapakulttuuria, italialaisten elämää ja historiaa
- on laajentanut sanastoaan ja aktiivista kielitaitoaan itseä kiinnostavista aihepiireistä.

Sisältö

Suullisia käytännön puhe- ja keskusteluharjoituksia,digitaaliset tehtävät, pari- ja ryhmätöitä, rakenneharjoituksia, kirjoittamista sekä tutustumista Italian kulttuuriin erilaisten tekstien, kuuntelujen, videonauhojen ja projektitöiden avulla. Syvennetään ja harjoitellaan kielen perusrakenteita, uusina rakenneasioina jatkokurssi I:llä mm. passato prossimo ja pronomini, passato prossimo ja refleksiiviverbit, futuurin käyttö, adjektiivit, vertailumuoto.

Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2/B1

Toteutustavat
52 tuntia etäopetusta, 81 tuntia itsenäistä työskentelyä, mm. etätehtäviä ja projektitöitä.

Suoritustavat
Aktiivinen osallistuminen opetukseen (läsnäolo vähintään 80 %), projektityöt, raportointi sovitulla tavalla ja lopputentti.

Arviointi
Kurssi arvioidaan asteikolla 1-5

Tentti
To 23.11.23 klo 18.45-20.15
1. uusinta ti 5.12.23 klo 18.45-20.15
2. uusinta ma 8.1.24 klo 18.45-20.15

Ilmoittaudu tenttiin kesäylipoiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/

Oppimateriaali
Daghetti, Rosa; Karjalainen, Pilvi; Retta, Mattia; Syrén, Sari. Si parte 2, Italiaa aikuisille, 2019, kpl 1-5.

Huomioitavaa

Opinto-oikeus on voimassa kurssin opetuksen ja kuulustelujen ajan.

Hinta

160 €

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi. Tutustu lisätietoihin koskien opintojen suorittamista maksutta ja perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeutta avoimissa yliopisto-opinnoissa: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Ilmoittaudu

22.8.23 mennessä

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelija, tutustu ennen ilmoittautumistasi tähän: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.