Italian jatkokurssi II, 5 op (OY) - AY00AH28

27.03.2023–19.06.2023 Verkossa

Aika

27.3.-29.5.23

Paikka

Etäopetus Zoomissa

Kenelle

Italian jatkokurssi I suoritettu tai vastaavat tiedot

Ilmoittautuminen

20.3.23 mennessä - kurssille pääsee vielä 13.4. asti

Hinta

160 €

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Merja Kuure
merja.kuure@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2203

Aika ja paikka

Kontaktiopetusta 52 t, etäopetuksen Zoomissa

vk 13: ma 27.3. klo 18.45-20.15 - peruttu, korvaavat tunnit merkitty vihreällä
to 30.3. klo 17.00-20.15
vk 14: ma 3.4. klo 18.45-20.15
ke 5.4. klo 18.45-20.15
vk 15: to 13.4. klo 17.00-20.15
vk 16: ma 17.4. klo 18.45-20.15, to 20.4. klo 17.00-20.15
vk 17: ma 24.4. klo18.45-20.15, to 27.4. klo 17.00-20.15
vk 18: to 4.5. klo 17.00-20.15
vk 19: ma 8.5. klo 18.45-20.15, ti 9.5. klo 17.00-20.15, to 11.5. klo 17.00-20.15
vk 20: ma 15.5. klo 18.45-20.15, ke 17.5. klo 17.00-20.15
vk 21: ma 22.5. klo 18.45-20.15, ke 24.5. klo 17.00-20.15
vk 22: ma 29.5.23 klo 18.45-20.15

Kohderyhmä

Lähtötasovaatimus:
Italian jatkokurssi I suoritettuna tai vastaavat tiedot

Kouluttaja

MA Sandra Marcelletti

Tavoitteet

Herättää kiinnostusta ja aktivoida olemassa olevaa kielitaitoa.

Jatkokurssin suoritettuaan opiskelija
- osaa kertoa itsestään
- suoriutuu tavanomaisista keskustelu- ja puhetilanteista
- tuottaa yleiskielisiä tekstejä
- on oppinut tuntemaan italian keskustelu- ja tapakulttuuria, italialaisten elämää ja historiaa
- on laajentanut sanastoaan ja aktiivista kielitaitoaan itseä kiinnostavista aihepiireistä.

Sisältö

Suullisia käytännön puhe- ja keskusteluharjoituksia, digitaalisia tehtäviä, pari- ja ryhmätöitä, joiden lisäksi rakenneharjoituksia, kirjoittamista sekä tutustumista Italian kulttuuriin erilaisten tekstien, kuuntelujen, videonauhojen ja projektitöiden avulla. Syvennetään ja harjoitellaan kielen perusrakenteita, uusina rakenneasioina jatkokurssi 2:lla mm. käskymuodot, konjunktiivi ja periodo ipotetico.

Imperfetton ja passato prossimon käytön erot, kestoimperfekti, konditionaalin käyttö, modaaliverbit passato prossimon ja yhdistettyjen pronominien kanssa.

Asioiminen lentokentällä, vaatteista, ongelmatilanteissa toimiminen, kirjallinen viestintä italiaksi.

Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1

Toteutustavat
52 tuntia etäopetusta, 81 tuntia itsenäistä työskentelyä, mm. etätehtäviä ja projektitöitä.

Suoritustavat
Aktiivinen osallistuminen opetukseen (läsnäolo vähintään 80 %), projektityöt, raportointi sovitulla tavalla ja lopputentti.

Arviointi
Kurssi arvioidaan asteikolla 1 - 5

Tentti
(Muutoksia aikataulussa)
Ma 5.6.23 klo 18.45-20.15 - ilmoittaudu tenttiin kesäylipoiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/
1. uusinta ma 12.6.23 klo 18.45-20.15 - ilmoittaudu tenttiin kesäylipoiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/
2. uusinta ma 19.6.23 klo 18.45-20.15 - ilmoittaudu tenttiin kesäylipoiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/

Oppimateriaali
Daghetti, Rosa; Karjalainen, Pilvi; Retta, Mattia; Syrén, Sari. Si parte 2, Italiaa aikuisille, 2019 kpl 6-10.

Hinta

160 €

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittaudu

20.3.23 mennessä

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.