Italian jatkokurssi II, 5 op (OY) - AY00AH28

03.04.2024–09.09.2024 Verkossa

Aika

3.4.-4.6.24 (luennot)

Paikka

Etäopetus Zoomissa

Kenelle

Italian jatkokurssi I suoritettu tai vastaavat tiedot

Ilmoittautuminen

19.3.24 mennessä

Hinta

160 €

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Anna Nurmivuori
anna.nurmivuori@pohjois-pohjanmaa.fi
0400 581 593

Aika ja paikka

3.4.-4.6.24 seuraavasti:
- Ma ja ke 3.4.-29.4.24, ma klo 18.45-20.15, ke klo 17.00-20.15
- Ma ja ke 6.5.-3.6.24, ma klo 18.45-20.15, ke klo 17.00-20.15
- Ti 4.6.24 klo 18.45-20.15

Kontaktiopetusta 52 t, etäopetuksena Zoomissa

Kohderyhmä

Lähtötasovaatimus:
Italian jatkokurssi I suoritettuna tai vastaavat tiedot

Kouluttaja

MA Sandra Marcelletti

Tavoitteet

Herättää kiinnostusta ja aktivoida olemassa olevaa kielitaitoa.

Jatkokurssin suoritettuaan opiskelija
- osaa kertoa itsestään
- suoriutuu tavanomaisista keskustelu- ja puhetilanteista
- tuottaa yleiskielisiä tekstejä
- on oppinut tuntemaan italian keskustelu- ja tapakulttuuria, italialaisten elämää ja historiaa
- on laajentanut sanastoaan ja aktiivista kielitaitoaan itseä kiinnostavista aihepiireistä.

Sisältö

Suullisia käytännön puhe- ja keskusteluharjoituksia, digitaalisia tehtäviä, pari- ja ryhmätöitä, joiden lisäksi rakenneharjoituksia, kirjoittamista sekä tutustumista Italian kulttuuriin erilaisten tekstien, kuuntelujen, videonauhojen ja projektitöiden avulla. Syvennetään ja harjoitellaan kielen perusrakenteita, uusina rakenneasioina jatkokurssi 2:lla mm. käskymuodot, konjunktiivi ja periodo ipotetico.

Imperfetton ja passato prossimon käytön erot, kestoimperfekti, konditionaalin käyttö, modaaliverbit passato prossimon ja yhdistettyjen pronominien kanssa. Asioiminen lentokentällä, vaatteista, ongelmatilanteissa toimiminen, kirjallinen viestintä italiaksi.

Taitotaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1

Toteutustavat
52 tuntia etäopetusta, 81 tuntia itsenäistä työskentelyä, mm. etätehtäviä ja projektitöitä.

Suoritustavat
Aktiivinen osallistuminen opetukseen (läsnäolo vähintään 80 %), projektityöt, raportointi sovitulla tavalla ja lopputentti.

Arviointi
Kurssi arvioidaan asteikolla 1 - 5

Tentti
To 13.6.24 klo 18.45-20.15
1. uusinta ma 2.9.24 klo 18.45-20.15
2. uusinta ma 9.9.24 klo 18.45-20.15

Ilmoittaudu tenttiin kesäylipoiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/

Oppimateriaali
Daghetti, Rosa; Karjalainen, Pilvi; Retta, Mattia; Syrén, Sari. Si parte 2, Italiaa aikuisille, 2019 kpl 6-10.

Huomioitavaa

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, opinnot saattavat olla sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi. Tutustu lisätietoihin koskien opintojen suorittamista maksutta ja perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeutta avoimissa yliopisto-opinnoissa: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Hinta

160 €

Ilmoittaudu

19.3.24 mennessä

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelija, tutustu ennen ilmoittautumistasi tähän: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.