Itsemääräämisoikeus ja osallisuus

04.02.2025–11.02.2025 Verkossa

Aika

4.2. ja 11.2.25 klo 12–15.30

Paikka

Verkko

Kohderyhmä

Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden parissa työskentelevät

Ilmoittautuminen

15.1. mennessä

Hinta

160 €

Lisätietoja

Riitta Niku
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2201

Aika ja paikka

Ti 4.2. ja 11.2.2025 klo 12–15.30 verkossa, kerrotaan tarkemmin kutsussa

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveysalan henkilöstö sekä kaikki, jotka työskentelevät erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa tai ovat aiheesta muuten kiinnostuneita

Kouluttaja

Kouluttajina toimivat

Kaisa Syvävirta, sosionomi (AMK), neuropsykiatrinen valmentaja, defusing ohjaaja, TTAP-toimintakykyarviointi.
Kaisalla on pitkä työkokemus päivätoiminnan ohjaajana autismikirjon henkilöiden kanssa. Nykyisin Kaisa toimii johtajana autismikirjonhenkilöiden asumisyksikössä.

Maria Eriksson, yhteiskuntatieteiden kandidaatti, sosiaaliohjaaja ja muistikoordinaattori
Maria on työskennellyt monipuolisesti erilaisissa työtehtävissä asukkaiden arjessa, kouluttajana ja kehittämisen tehtävissä. Maria on ollut muun muassa mukana kehittämässä erityistä tukea tarvitseville henkilöille suunniteltuja arvioinnintyökaluja, kuten MUISTIKKA-seurantaväline ja Omannäköinen osallisuus eli OMA-arviointi.

Tavoitteet

Tavoitteena on, että koulutuksen käytyään osallistujat osaavat

  • selittää mitä itsemääräämisoikeus ja osallisuus tarkoittavat
  • analysoida kuinka heidän omat asenteensa ja toimintatapansa voivat vaikuttaa asiakkaan itsemääräämisoikeuteen ja osallisuuteen
  • käyttää erilaisia menetelmiä asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja osallisuuden vahvistamiseksi
  • käyttää Omannäköinen osallisuus arviointi eli OMA-arvionti työvälinettä.

Sisältö

Itsemääräämisoikeus tarkoittaa yksilön oikeutta määrätä omasta elämästään ja päättää itseään koskevista asioista. Jokaisella henkilöllä Suomessa on useisiin eri lakeihin perustuen oikeus yhdenvertaisuuteen sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen. Jokaisen henkilön on voitava päättää omista asioistaan joko itse tai tuettuna. Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kohdalla itsemääräämisoikeuden toteutuminen arjessa on usein riippuvainen siitä, millä tavoin heitä tuetaan ja onko tukea sekä tietoa erilaisista vaihtoehdoista riittävästi tarjolla.
Osallisuus on aina jokaisen henkilön oma kokemus. Osallisuuden kokemisen kannalta tärkeää on tunne, että kuuluu johonkin tärkeään ryhmään tai yhteisöön ja tekee merkityksellisisä asioita elämässään.

Koulutuksessa käsiteltävät sisällöt:

  • Mitä itsemääräämisoikeus tarkoittaa
  • Itsemääräämisoikeutta vahvistavia toimintamalleja
  • Asiakkaan itsemääräämisoikeuden vahvistamista tukeva ajattelutapa
  • Mitä osallisuus tarkoittaa
  • Miten osallisuutta tuetaan
  • Miten osallisuutta arvioidaan

Hinta

160 €

Ilmoittaudu

15.1. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.