Itsemyötätunto

Itsemyötätunto on yhteydessä hyvinvointiin. Tutkimusten mukaan omiin epäonnistumisiin ja puutteisiin myötätuntoisemmin suhtautuvat voivat paremmin kuin itsekriittisesti suhtautuvat.

Aika ja paikka

26.–27.2.2021, pe klo 16.30–20.30, la klo 10.00–16.00 (12 t) Oulu, paikka ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kurssikutsussa

Kohderyhmä

Kurssi soveltuu kaikille, jotka tarvitsevat omassa elämässään ja työssään keinoja itsensä rauhoittamiseen, itsekriittisyyden ja -vaativuuden hellittämiseen sekä itsensä kohteluun ystävällisemmin.

Kouluttaja

Työnohjaaja ja toimintaterapeutti Minna Koivula
Hänellä on pitkä ja laaja kokemus kehollisten ja luovien menetelmien käytöstä ihmisen hyvinvoinnin tukemisessa. Kurssi toteutetaan positiivisen psykologian viitekehystä soveltaen.

Sisältö

Myötätuntovalmiuden tunteita ovat mm. myötätunto, turvallisuuden tunne, tyyneys ja tyytyväisyys, jolloin huomio laajenee ja ihminen kykenee havainnoimaan turvallisuuden merkkejä silloinkin, kun meissä olevat suojavalmiudet aktivoituvat. Kehittämällä myötätuntovalmiutta, voidaan vaikuttaa myös hermostoon ja sitä kautta huomiointi- ja ongelmanratkaisukykyyn sekä stressitasoon.

Tule tietoiseksi ja vahvista itsemyötätuntoasi kokemuksellisella kurssilla, jossa tutkimme, ihmettelemme ja harjoittelemme meissä sisäsyntyisesti olevan myötätuntoisuuden kokemista. Kurssi antaa työkaluja itse- ja tunnesäätelyyn, muokkaa minäkuvaa sekä vahvistaa itsetuntemusta.

Toteutus

Työpaja-muotoinen työskentely toteutetaan intensiivikurssina. Menetelminä käytämme kokonaisvaltaisesti ja käytännönläheisesti luovia ja kehollisia menetelmiä.

Hinta

190 € sisältäen koulutuksen, materiaalin ja kahvit

Ilmoittautuminen

10.2. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Koulutus järjestetään mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja

Riitta Niku
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2201