Itsesäätely oppimisen haasteena ja voimavarana

25.04.2024 Verkossa

Miten tukea oppilaan itsesäätelyä oppimisen tehostamiseksi?

Aika

To 25.4 klo 15.00-19.00

Paikka

Verkossa

Kenelle

Peruskoulun ja toisen asteen opettajat ja muu henkilöstö

Ilmoittautuminen

11.4.2024 mennessä

Hinta

90 e

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Teija Pitkänen
teija.pitkanen@raahe.fi
Puh. 040 130 8103

Aika ja paikka

Koulutus toteutetaan Zoomissa to 25.4 klo 15.00-19.00.

Tarkemmat tiedot Zoomin käytöstä ja linkki koulutukseen lähetetään ilmoittautuneille noin viikkoa ennen koulutuspäivää.

Tallenne: Koulutuksesta toimitetaan koulutuksen osallistujille jälkikäteen tallenne, joka on katsottavissa kahden viikon ajan.

Kohderyhmä

Perusopetuksen ja toisen asteen opettajat ja ohjaajat, oppilashuollon henkilöstö sekä muut aiheesta kiinnostuneet.

 

Kouluttaja

Neuropsykologian erikoispsykologi, vaativan erityistason neuropsykologi (VET), psykologian tohtori, neuropsykologian kouluttaja ja työnohjaaja (TOHJ) Heli Isomäki

Tavoitteet

Antaa ajankohtaista tietoa itsesäätelyn ja itseohjautuvuuden kehityksestä ja haasteista sekä työkaluja oppilaiden tukemiseen koulumaailmassa.

Sisältö

Menestyksekäs oppiminen edellyttää itsesäätelyä ja itseohjautuvuutta. Lasten ja nuorten kyvyssä säädellä tunteita, käyttäytymistä tai ajattelua on suuria eroja. Usein näihin kykyihin liittyvät pulmat muodostavat esteen opiskelulle ja oppimiselle, koska omatoimisuus ja -aloitteisuus on haasteellista ja henkilökohtaisen tuen tarve on suuri.

Koulutuksessa annetaan tietoa siitä, miten lasten ja nuorten aivojen kehitys selittää säätelyn ja itseohjautuvuuden vaikeuksia. Erityinen painopiste on siinä, millaista tukea koulun aikuiset voivat antaa oppilaille luokka- ja yksilötasolla, jotta lasten ja nuorten itsesäätely ja sen myötä myös oppiminen helpottuisi. Tämän myötä koko luokan opiskeluilmapiiri voi muuttua paremmaksi ja opiskelu tehokkaammaksi. Lopuksi tarkastellaan keinoja, joilla aikuinen voi kehittää omia itsesäätelykeinojaan.

Koulutuksen pääteemat ovat:
•    Itsesäätelyn aivoperusta ja erilaiset työkalut itsesäätelyn kehityksen pulmissa
•    Resilienssiverkoston muodostuminen
•    Aikuisen apusäätely lapsen ja nuoren itsesäätelyn tueksi
•    Aikuisen omat itsesäätelytaidot ja niiden kehittäminen

Huomioitavaa

Heli Isomäki on toiminut kouluttajana useilla Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston kursseilla ja saanut näistä erinomaiset palautteet. Tästä aiheesta hän on kouluttanut mm. kurssit Oppilaan itsesäätely ja -ohjautuvuus: kehityksen pulmat ja tukikeinot koulun arjessa (syksyllä 2020), Itsesäätelyn kehitys, kehityksen pulmat ja tukikeinot koulussa (keväällä 2022) sekä Itsesäätelytaitojen tukeminen koulussa (syksyllä 2022).

Tämä koulutus kertaa ja syventää aiemmin opittua. Siten koulutus Itsesäätely oppimisen haasteena ja voimavarana -  Miten tukea oppilaan itsesäätelyä oppimisen tehostamiseksi? soveltuu sekä aiempien kurssien osallistujille että niille, joilla ei ole vielä aiempia tietoja itsesäätelyn tukikeinoista.

Hinta

90 € sisältäen koulutuksen ja sähköisen materiaalin.

Jos tulossa on isompi ryhmä, kysy koulutussuunnittelijalta ryhmähintaa.

Ilmoittaudu

11.4.2024 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon oheisella lomakkeella.

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Kouluttaja

Kuva Heli Isomäestä

Heli Isomäki on neuropsykologian erikoispsykologi, vaativan erityistason neuropsykologi
(VET), psykologian tohtori, neuropsykologian kouluttaja ja työnohjaaja (TOHJ). Erityisenä kiinnostuksen kohteena hänellä ovat lasten ja nuorten oppimisvaikeudet, neuropsykiatriset oirekuvat ja aikuisten aivovammat.

Heli Isomäki työskentelee tällä hetkellä Terveystalon kuntoutuspalveluissa kliinisenä neuropsykologina. Aiemmin hän on työskennellyt neuropsykologian työtehtävissä erikoissairaanhoidossa, kolmannella sektorilla ja yksityissektorilla. Heli on kirjoittanut useita alaan liittyviä kirjoja ja muita julkaisuja, mm. kirjan Aivotaidot - käytä päätäsi paremmin (2017) yhdessä Nina Uusitalon kanssa. Hän on kouluttanut vuosittain n. 50 tilaisuudessa yli 2000 lasten, nuorten ja aikuisten kanssa työskentelevää ammattilaista.