Itsesäätely, tunnetaidot, haastava käyttäytyminen koulussa 2 op (Oph)

Lasten ja nuorten vaikeudet itsesäätelyssä, tunteiden säätelyssä ja sosiaalisissa tilanteissa toimimisessa ovat arkipäiväisiä haasteita kouluissa. Nämä haasteet ilmenevät esim. oppimisen, tunteiden säätelyn ja oman toiminnan ohjaamisen pulmina, haastavana käyttäytymisenä ja vuorovaikutuksen vaikeuksina muiden oppilaiden ja aikuisten kanssa. Kentällä kaivataan lisää tietoa, ymmärrystä ja tukea siihen, miten näiden haasteiden kanssa voidaan selviytyä koulun arjessa, tukea yksittäisen oppilaan kehitystä ja koulunkäyntiä sekä edistää koko ryhmän ja yhteisön työrauhaa, turvallisuutta ja hyvinvointia.

Koulutushankkeen tavoitteena on ymmärryksen ja nykyaikaisen tiedon lisääminen normaalista kehityksestä sekä kehityksen pulmista, käytännön osaamisen vahvistaminen itsesäätely-, tunne- ja vuorovaikutustaidoissa, työn hallinnan kokemuksen vahvistaminen sekä hyvinvoivan yhteisön ja myönteisen ja oppimista edistävän toimintakulttuurin edistäminen.

Aika ja paikka

Hankkeen kesto 05/2021-12/2022
Hankkeen koulutuksia toteutuu Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamon, Raahen ja Ylivieskan toimipaikoissa sekä etänä. Tarkemmat tiedot lähetetään kutsussa osallistujille.

Kohderyhmä

Perusopetuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö

Tavoitteet

Hanke pähkinänkuoressa:

1. Ymmärryksen, tiedon ja käytännön työkalujen kehittäminen

  • ymmärrys on ensimmäinen askel haasteiden kohtaamisessa ja niihin puuttumisessa
  • tiedon lisääntyminen auttaa haastavan käyttäytymisen, itsesäätelyn ja tunnetaitojen vaikeuksien taustalla olevien syiden ymmärtämistä ja edesauttaa mielekkäiden tukikeinojen sekä rakentavan, kehitystä ja oppimista tukevan vuorovaikutussuhteen muodostumista

2. Työn hallinnan kokemuksen vahvistaminen

  • koulutyön arjessa koettujen haastavien tilanteiden ja suhteiden käsittely (anonyymisti) ja ratkaisumallien työstäminen kollegiaalisesti vahvistaa työn hallinnan kokemusta

3. Hyvinvoiva yhteisö ja myönteinen, oppimista edistävä toimintakulttuuri

  • haasteellisiin tilanteisiin työstetään ratkaisumalleja koko kouluyhteisön näkökulmasta ja koulutuksen tuotokset leviävät osallistujien toimesta jaettavaksi ja jalostettavaksi koko yhteisöön

Toteutus

Koulutuspäivät ovat asiantuntijavetoisia, yhteistoiminnallisia koulutuksia, joissa teoria ja käytäntö sekä keskustelut yhdistyvät joustavaksi kokonaisuudeksi. Koulutuspäivät toteutuvat kiertäen lähi/etä –toteutuksena lukuun ottamatta ensimmäistä koulutuspäivää, joka on kaikille etänä.

Pedagogiset virtuaalikahvilat toteutuvat kussakin osiossa n. 2–3 viikkoa koulutuspäivän jälkeen. Niissä jatketaan koulutuksen aiheita, jaetaan arjessa koettuja haasteita ja työstetään ratkaisuja kollegiaalisesti asiantuntijoiden tukemana. Jokainen osallistuja osallistuu yhteen pedagogiseen virtuaalikahvilaan per koulutusosio. Pedagogiset virtuaalikahvila toteutuvat etänä.

Oppimistehtävät tukevat sekä omaa että yhteisöllistä osaamisen kehittämistä. Koulutuksen oppimistehtäviä ovat ennakkotehtävä (n. 1 t), koulutusosioiden reflektiot (n. 1 t per reflektio) sekä lopputehtävä (n. 6 t), jonka voi tehdä samasta työyhteisöstä osallistuvan kollegan kanssa.

Koulutuksessa on käytössä Moodle -ympäristö materiaalipankkina ja tehtävien palautuksessa.

Koulutuskokonaisuuden (2 op) hyväksytystä suorittamisesta osallistuja saa opintopisteet/ todistuksen. Etusijalla ovat kokonaisuuteen osallistuvat; resurssien salliessa voidaan ottaa osallistujia myös yksittäisiin koulutuspäiviin.

Koulutuskokonaisuuden info pidettiin ma 6.9. Infotilaisuuden tallenteen ja materiaalin voi pyytää halutessaan katsottavaksi: johanna.riekki@kuusamo.fi 

Sisältö

Koulutus lisää osallistujien pedagogista osaamista erilaisissa haastavissa tilanteissa sekä kehittää heidän omia tunne-, itsesäätely- ja rakentavan vuorovaikutuksen taitoja.

Koulutuskokonaisuus rakentuu neljästä osiosta, joiden tarkemmat tiedot löytyvät kohdasta: Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit.

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Huomioitavaa

Lisätietoa hankkeesta ja koulutuskokonaisuudesta:

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamon toimipaikka
koulutussuunnittelija Johanna Riekki, p. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi

Hinta

Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja opetuksen osalta maksutonta, mahdollisista muista kuluista (esim. matkat, ruokailut) osallistujat vastaavat itse tai sopivat niistä työnantajansa kanssa. Koulutus on mahdollista suorittaa kokonaan etänä, jolloin matkustuskuluja ei synny.

Huom. Laskutustieto on ilmoittautumislomakkeella pakollinen tieto, vaikka opetus on maksutonta.

Ilmoittautuminen

Päivitys 7.9.2021: Koulutuskokonaisuudessa on vielä runsaasti vapaita paikkoja ja alamme ottaa vastaan ilmoittautumisia myös muilta alueilta / kunnista. Koulutus on mahdollista suorittaa kokonaisuudessaan etänä. Paikat täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä.

Koulutuskokonaisuuteen ilmoittautuminen 10.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon:

•    Ilmoittautuminen on sitova ja osallistuja sitoutuu suorittamaan koulutuksen (2 op) kokonaisuudessaan

•    Koulutuspaikkoja on yhteensä 60 ja paikat jakaantuvat alueittain seuraavasti:
•    Kuusamon seutu: 20 osallistujaa
•    Raahen seutu: 20 osallistujaa
•    Ylivieska-Pyhäjärven seutu: 20 osallistujaa

•    Kunnat/koulut huolehtivat omien osallistujiensa ilmoittautumisesta viimeistään 10.9.21 mennessä

•    Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä alueittain

•    Mikäli 10.9. jälkeen koulutuksessa on jäljellä vapaita paikkoja jonkun alueen (seudun) kiintiössä, koulutuspaikat vapautuvat kaikille kolmelle alueelle

•    Hankerahoituksen vuoksi koulutuspaikat (60 osallistujaa) tulee saada täyteen

•    Etusijalla ovat kokonaisuuteen osallistuvat, mutta resurssien salliessa voidaan ottaa osallistujia myös yksittäisiin koulutuspäiviin

Lisätietoa

Kuusamon toimipaikka (hankkeen ja koulutuskokonaisuuden koordinointi):
Koulutussuunnittelija Johanna Riekki
p. 040 753 5716
johanna.riekki@kuusamo.fi

Raahen toimipaikka:
Koulutussuunnittelija Elina Kattilakoski
p. 044 439 3301
elina.kattilakoski@raahe.fi

Ylivieskan toimipaikka:
Koulutuspäällikkö Minna Saharinen
p. 040 775 6931
minna.saharinen@pyhajarvi.fi

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru