Itsesäätelyn kehitys, kehityksen pulmat ja tukikeinot koulussa - koulutus

Aika ja paikka

ke 23.3.2022 klo 14.30-17.30

pe 1.4.2022 klo 9.00-15.30

ke 13.4.2022 klo 16.30-18.30 (pedagoginen virtuaalikahvila)

Koulutus järjestetään etäkoulutuksena Zoomissa. Etäosallistumisohjeet lähetetään ilmoittautuneille tarkemmin sähköpostiin. Koulutusta tallennetaan ja tallenne on koulutuksen ilmoittautuneiden katsottavissa kahden viikon ajan koulutuksen jälkeen.

Kohderyhmä

Opettajat, koulunkäynninohjaajat, terveydenhoitajat ja oppilashuoltohenkilöstö

Kouluttaja

Heli Isomäki, Neuropsykologian erikoispsykologi, neuropsykologian kouluttaja ja työnohjaaja, toiminnanjohtaja ja terveydenhuollon palveluiden johtaja (LUDUS Oy Tutkimus- ja kuntoutuspalvelut)

Sisältö

Koulutus antaa biologiseen aivopohjaan perustuvan kuvan lapsen itsesäätelyn kehittymisestä ja sen kompastuskivistä. Koulutuksen avulla täsmentyy aikuisen rooli itsesäätelyn kehityksessä. Aikuisen toteuttama apusäätely on tärkein ja keskeisin lasten itsesäätelyä kehittävä asia. Kyetäkseen samantahtiseen ja onnistuneeseen apusäätelyyn, aikuisen mentalisaatiokyky ja oma säätelykyky ovat keskeisessä roolissa.

Tavoitteena on oppia ymmärtämään itsesäätelyn aivoperusta sekä aikuisten toiminnan mahdollisuudet vaikuttaa tähän. Tutustumme myös mentalisaation kehityksen ongelmien vaikutuksiin, resilienssiverkoston muodostumiseen sekä ääritilanteiden kohtaamiseen, kun säätely pettää.

• Kaikki hyvä tapahtuu toimintakykyikkunassa

• Itsesäätelyn aivoperusta ja työkalut

• Aikuisen apusäätely, mitä tarvitaan onnistumiseen

 

Ilmoittautuminen

Lisätiedot

hallinto- ja koulutussuunnittelija Elina Kattilakoski

elina.kattilakoski@raahe.fi

p.044-439 3301

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru