Itsesäätelyn kehitys, kehityksen pulmat ja tukikeinot koulussa

Aika ja paikka

Pe 23.9.22 klo 9.00–15.30 verkossa (Zoom)
Etäosallistumiseen lähetetään tarkemmat ohjeet osallistujille koulutuskutsussa sähköpostilla noin viikko ennen ajankohtaa.

Kohderyhmä

Opetus- ja ohjaushenkilöstö peruskoulussa ja toisella asteella

Kouluttaja

Neuropsykologian erikoispsykologi (VET), neuropsykologian kouluttaja ja työnohjaaja, PsT Heli isomäki

Sisältö

Koulutusosio antaa biologiseen aivopohjaan perustuvan kuvan lapsen itsesäätelyn kehittymisestä ja sen kompastuskivistä. Koulutuksen avulla täsmentyy aikuisen rooli itsesäätelyn kehityksessä. Aikuisen toteuttama apusäätely on tärkein ja keskeisin lasten itsesäätelyä kehittävä asia. Kyetäkseen samantahtiseen ja onnistuneeseen apusäätelyyn, aikuisen mentalisaatiokyky ja oma säätelykyky ovat keskeisessä roolissa.

Tavoitteena on oppia ymmärtämään itsesäätelyn aivoperusta sekä aikuisten toiminnan mahdollisuudet vaikuttaa tähän. Tutustumme myös mentalisaation kehityksen ongelmien vaikutuksiin, resilienssiverkoston muodostumiseen sekä ääritilanteiden kohtaamiseen, kun säätely pettää.

•    Kaikki hyvä tapahtuu toimintakykyikkunassa
•    Itsesäätelyn aivoperusta ja työkalut
•    Aikuisen apusäätely, mitä tarvitaan onnistumiseen

Hinta

420 € koko koulutuskokonaisuus

160 € yksittäinen koulutuspäivä

Hinta sisältää koulutuksen sekä koulutusmateriaalin sähköisenä.

Ilmoittautuminen

8.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamon toimipaikkaan

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Tietoa kouluttajasta

Heli on työskennellyt neuropsykologian työtehtävissä erikoissairaanhoidossa, kolmannella sektorilla ja yksityissektorilla. Hän on ollut mukana kehittämässä neuropsykologista osaamista ja ammattilaisuutta erilaissa kehittämishankkeissa.  

Työssään Ludus Oy:ssa hän on joko suoraan tai välillisesti mukana joka vuosi satojen lasten terveydenhuollon palveluissa tavoitteena näiden lasten hyvinvoinnin ja selviytymisen tukeminen. Heli kouluttaa vuosittain keskimäärin yli 2000 lasten ja nuorten kanssa työskentelevää ammattilaista. Työnohjaus ja konsultaatio ovat kouluttamisen lisäksi tapoja olla mukana lapsen lähellä olevien aikuisten työssä. Heli on myös kirjoittanut useita kirjoja ammattilaisille ja vanhemmille.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru