Itsesäätelytaidot työyhteisössä

15.10.2022–23.11.2022 Verkossa

Koulutus kuuluu Hyvinvoiva ja turvallinen työyhteisö : Itsesäätely- sekä tunne- ja vuorovaikutustaidot varhaiskasvatuksen työyhteisön voimavarana – koulutuskokonaisuuteen.

"Itsesäätelytaidot työyhteisössä" on toinen koulutusosio tässä kokonaisuudessa.


Aika ja paikka

La 15.10.2022 klo 9-13

Ke 2.11.2022 klo 14-18

Ke 23.11.2022 klo 14-18

Koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena Zoom - ympäristössä. Tarkemmat ohjeet toimitetaan ilmoittautuneille sähköpostitse.

Kohderyhmä

varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstö

Kouluttaja

Heli Isomäki, 
Neuropsykologian erikoispsykologi
Vaativan erityistason neuropsykologi (VET)
Psykologian tohtori
Neuropsykologian kouluttaja ja työnohjaaja (TOHJ)

Sisältö

Keskeiset sisällöt:

- Biologiseen aivopohjaan perustuva kuvan lapsen itsesäätelyn kehittymisestä ja sen kompastuskivistä

- Aikuisen rooli itsesäätelyn kehityksessä

- Aikuisen mentalisaatiokyky ja oma säätelykyky

Tavoitteena on oppia ymmärtämään itsesäätelyn aivoperusta sekä aikuisten toiminnan mahdollisuudet vaikuttaa tähän. Koulutuksessa käydään läpi mentalisaation kehityksen ongelmien vaikutuksia, resilienssiverkoston muodostumista sekä ääritilanteiden kohtaamista, kun säätely pettää.

Koulutusosioon sisältyy käytännönläheinen kehittämistehtävä. Osallistujat toteuttavat kehittämistehtävät työyhteisössään ja kehittämistehtävän tavoitteena
on edistää käytännössä työyhteisön (ml. työntekijät ja lapset) hyvinvointia, turvallisuutta, itsesäätely- sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoja.
Osallistujat työstävät kehittämistehtävistä kirjalliset ja/tai kuvalliset tuotokset, joissa näkyy kehittämistehtävän käytännön eteneminen sekä hyödyt ja haasteet työyhteisön kannalta.

Hinta

Opetushallituksen rahoittama hanke.

Huom. Kun ilmoittaudut, merkitse ilmoittautumislomakkeen "Laskutus" - kohtaan "Lisätietoja laskutukseen" : Opetushallituksen rahoittama koulutus.

Ilmoittaudu

10.10.2022 mennessä koulutuskokonaisuuden pääsivulla

Paikat koulutukseen täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lisätiedot

hallinto- ja koulutussuunnittelija Elina Kattilakoski

elina.kattilakoski@raahe.fi

p.044-439 3301