Itsesäätelytaitojen tukeminen koulussa

30.09.2022–03.11.2022 Verkossa

Aika ja paikka

30.9.2022 klo 14-18 sekä 3.11.2022 klo 14-18 etäyhteyden välityksellä Zoomissa

Kohderyhmä

opetustoimen henkilöstö

Kouluttaja

Heli Isomäki, Neurops. erikoispsykologi, neuropsykologi (VET), PsT, kouluttaja ja työnohjaaja (TOHI)

Sisältö

Koulutus on jatkokoulutus keväällä 2022 järjestetylle ”Itsesäätelyn kehitys, kehityksen pulmat ja tukikeinot koulussa” – koulutukselle, jossa käytiin läpi itsesäätelyn kehityksen perustaa, itsesäätelyn kehityksen haasteita sekä erilaisia tukikeinoja itsesäätelyn haasteissa. Koulutukseen on mahdollista osallistua, vaikka et ole osallistunut aiempaan koulutukseen keväällä 2022.

Koulutuksen tavoitteena on syventää ymmärrystä itsesäätelyn aivoperustasta sekä aikuisten toiminnan mahdollisuuksista vaikuttaa tähän. Tutustumme myös mentalisaation kehityksen ongelmien vaikutuksiin, resilienssiverkoston muodostumiseen sekä ääritilanteiden kohtaamiseen, kun säätely pettää.

Koulutuksen pääteemat ovat:

•    Itsesäätelyn aivoperusta ja erilaiset työkalut itsesäätelyn kehityksen pulmissa
•    Resilienssiverkoston muodostuminen
•    Aikuisen apusäätely, mitä tarvitaan onnistumiseen
•    Aikuisen omat itsesäätelytaidot ja niiden kehittäminen

Hinta

Yksittäiselle osallistujalle 100 € sisältäen verkkokoulutuksen sekä kurssilla jaettavan materiaalin sähköisenä

 

 

Ilmoittaudu

15.9.2022 mennessä

Lisätietoja

koulutussuunnittelija Elina Kattilakoski

elina.kattilakoski@raahe.fi

p. 044-439 3301