Itsesäätelytaitojen tukeminen koulussa

- Raahe

Koulutus on jatkokoulutus keväällä 2022 järjestetylle ”Itsesäätelyn kehitys, kehityksen pulmat ja
tukikeinot koulussa” – koulutukselle, jossa käytiin läpi itsesäätelyn kehityksen perustaa, itsesäätelyn
kehityksen haasteita sekä erilaisia tukikeinoja itsesäätelyn haasteissa. Koulutukseen on mahdollista
osallistua, vaikka et ole osallistunut aiempaan koulutukseen keväällä 2022.

Koulutuksen tavoitteena on syventää ymmärrystä itsesäätelyn aivoperustasta sekä aikuisten
toiminnan mahdollisuuksista vaikuttaa tähän. Tutustumme myös mentalisaation kehityksen
ongelmien vaikutuksiin, resilienssiverkoston muodostumiseen sekä ääritilanteiden kohtaamiseen,
kun säätely pettää.

Aika ja paikka

30.9.2022 klo 14-18 sekä 3.11.2022 klo 14-18 etäyhteyden välityksellä Zoomissa

 

Koulutus tallennetaan ja tallenne on ilmoittautuneiden katsottavissa kahden viikon ajan.

Kutsu ja ohjeet lähetetään ilmoittautuneille noin viikkoa ennen koulutuksen alkua.

Kohderyhmä

Opettajat, koulunkäynninohjaajat ja oppilashuoltohenkilöstö

Kouluttaja

Heli Isomäki, Neurops. erikoispsykologi, neuropsykologi (VET), PsT, kouluttaja ja työnohjaaja (TOHI)

Sisältö

Koulutuksen pääteemat ovat:

• Itsesäätelyn aivoperusta ja erilaiset työkalut itsesäätelyn kehityksen pulmissa

• Resilienssiverkoston muodostuminen

• Aikuisen apusäätely, mitä tarvitaan onnistumiseen

• Aikuisen omat itsesäätelytaidot ja niiden kehittäminen

Hinta

70 €

Sis. etäkoulutus ja mahdollinen koulutusmateriaali sähköisenä

Ilmoittaudu

15.9. mennessä

Lisätietoja

Koulutussuunnittelija Elina Kattilakoski

elina.kattilakoski@raahe.fi

p.044-439 3301