Jäämistösuunnittelu parisuhteissa ja perheessä

Jäämistösuunnittelu mielletään usein lähinnä verosuunnitteluksi: miten järjestää asiat siten, että jälkeen-elävä puoliso, perilliset ja testamentinsaajat lain tarjoamissa puitteissa aikanaan joutuisivat maksamaan mahdollisimman vähän veroa. Vaikka verotus on lopputuloksen kannalta tärkeässä roolissa, erilaisia toimenpidevaihtoehtoja (omistusoikeus, käyttöoikeudet, jaettu omistusoikeus jne.) suunniteltaessa on kuitenkin otettava huomioon paljon muutakin. Mm. erilaisia käyttöoikeuksia sisältävät kuolinpesät saattavat olla vuosikymmeniä jakamatta, jolloin järjestelyjen toimivuudella tai toimimattomuudella on huomattava käytännön vaikutus osallisten elämään.

Avioliitossa ja muissa parisuhteissa joudutaan ennen kaikkea miettimään lesken konkreettista siviilioikeudellista asemaa suhteessa perillistahoon, olipa sitten kysymys lesken elinajan järjestelyistä tai jaosta lesken jälkeen. Lapsettomissakin avioliitoissa, joissa lesken lakisääteinen asema on yksiselitteisen vahva, on hyvä selkeästi ennalta hahmottaa myös lesken kuoleman jälkeen syntyvä lopputilanne. Lähemmin tarkastellen tuo kokonaisratkaisu ei ehkä olekaan juuri kyseisen parin ja henkilöpiirin osalta optimaalinen. Toisaalta, jos kysymyksessä on muu parisuhde kuin avioliitto, jälkeen elävän osapuolen aseman tietoinen järjestäminen on erityisen tärkeää. Monille pareille tuntuu edelleen tulevan yllätyksenä, kuinka vähäiset avoliiton lesken kuolinpesäoikeudet ovat liiton kestosta ja mahdollisista lapsista riippumatta.

Kokonaisjärjestelyiden osana on niin ikään harkittava edunvalvontavaltakirjojen tarve. Jommankumman osapuolen toimintakyvyn menetys missä tahansa asioiden vaiheessa on sopimus- ja testamenttijärjestelyjen eräänlainen ”perälauta”. Ellei edunvalvontavaltakirjaa ole, suunniteltujen järjestelyjen toteuttaminen ei kenties aikanaan tavallisen edunvalvojan toimivaltuuksien puitteissa olekaan mahdollista.

Aika ja paikka

Ma 1.3.2021 klo 9.00–15.00

Koulutukseen voi osallistua

 • paikan päällä Oulussa (paikka ilmoitetaan tarkemmin kutsussa)
 • etänä omalta laitteelta
 • etäryhmässä Kuusamossa, Pyhäjärvellä, Raahessa tai Ylivieskassa (paikka ilmoitetaan tarkemmin kutsussa)

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu kaikille perhevarallisuusasioiden parissa työskenteleville lakimiehille.

Kouluttaja

OTT, dosentti Eva Gottberg

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille työkaluja erilaisten jäämistösuunnittelutilanteiden hahmottamiseen ja toteuttamiseen.

Sisältö

Peruslähtökohta liitto- ja perhetyyppien moninaisuus:

 • pari, lapset tai lapsettomuus, ei-yhteiset lapset, sekä
 • parisuhteisiin sovellettavat lait: jälkeen elävän jäämistöoikeudellinen asema, parisuhdevarallisuusoikeuden vaikutus jäämistöön ja perintöön

Kartoituksen lähtökohta: mitä osapuolten asioissa lain nojalla tapahtuu, jos ei tehdä mitään? Seuraavaksi: miltä osin osapuolet haluavat poiketa tästä lain tarjoamasta lähtökohdasta? keinot näiden tavoitteiden saavuttamiseen:

 • Avioehtosopimus, sen tarjoamat mahdollisuudet ja vaikutukset. Muut aviopuolisoiden varallisuussopimukset. Näiden verotuksellinen vaikutus
 • Avopuolisoiden ”avoliittosopimukset” ja omaisuuden erottelu. Erottelun verotus
 • Vakuutusinstrumenttien tarjoamat mahdollisuudet
 • Testamentaariset keinot ja testamentilla annettavien oikeuksien laajuus. ”Luovuttavaksi tehty” testamentti
 • Yhteisten ja ei-yhteisten lasten asema: laillisen eriarvoistamisen rajat ja tavat. Elinaikaisten varallisuudensiirtojen vaikutukset perinnönjaossa
 • Lapsettoman parin määräykset erityisesti kummankin kuoleman jälkeistä aikaa ajatellen
 • Edunvalvontavaltuutus ja sen tarve: lesken toimintakyvyn menetys leskeysaikana ja kuolinpesätoimien vaikeutuminen valtuutuksen puuttuessa.

Rakennetun kokonaisratkaisun loppuarviointi myös verotuksen näkökulmasta

Hinta

160 € sisältäen sähköisen luentomateriaalin

Ilmoittautuminen

10.2.21 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Jos osallistut omalta laitteeltasi, valitse toimipaikaksi Oulu.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Oulun toimipaikka:
Eija Raatikainen, puh. 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Kuusamon toimipaikka:
Johanna Riekki, puh. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi

Pyhäjärven ja Ylivieskan toimipaikka:
Minna Saharinen, puh. 040 775 6931, minna.saharinen@pyhajarvi.fi

Raahen toimipaikka:
Elina Kattilakoski, puh. 044 439 3301, elina.kattilakoski@raahe.fi