Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus

Aika ja paikka

Ke 14.4.2021 klo 9.00-16.30

Ylivieska, tarkempi paikka ilmoitetaa sähköpostitse lähetettävässä kutsussa

Kohderyhmä

Koulutus sopii hyvin miniammatilliselle kohderyhmälle, esim. psykologeille, opintopsykologeille, lukiopsykologeille, psykologian opettajille, puheviestinnän opettajille, äidinkielen ja miden kielten opettajille, muusikkojen opettajille, psykoterapeuteille, opinto-ohjaajille, kuraattoreille, työterveyshuollon henkilöstölle ja muolle jännittäjien kanssa työskenteleville

Kouluttaja

Minna Martin, psykologi, psykoterapeutti VET, hengityskouluohjaaja ja -kouluttaja, jännittäjäryhmän ohjaaja ja ohjaajien kouluttaja

Sisältö

Koulutuksessa tutustutaan jännittäjäryhmämalliin, joka petustuu psykofyysisiin ja integratiivisiin työskentelytapoihin. Ryhmämalli on syntynyt Minna Martinin kehittämänä kliinisen potilastyön ja ryhmänohjauskokemuksen pohjalta. Koulutuksen toiminta- ja ajattelutavat soveltuvat myös yksilöasiakkaiden kanssa työskentelyyn.

Koulutus tarjoaa perusvalmiudet jännittäjäryhmän ohjaamiseen edellyttäen, että ohjaajalla on riittävästi koulutusta ja kokemusta ryhmien kanssa toimimisessa.

Koulutuspäivässä käydään läpi seuraavat sisällöt:

  • sosiaaliseen ahdistuneisuuteen liittyvät tasústatekijät, sen ilmenemismuodot ja yleisyys
  • jännittämisen kokemusta ylläpitävät suhtautumistavat ja toimintatavat
  • keinoja, joilla jännittäjiä voidaan auttaa käsittelemään tilannettaan
  • kahdeksan kerran ryhmämuotoisen intervention jännittäjille; menetelmän ja ohjelmarungon esittelyn
  • konkreettisia harjoituksia ja tehtäviä, joita voi hyödyntää sekä yksilöasiakkaiden että jännittäjäryhmien kanssa

Hinta

165 € sisältäen Jännitäjäryhmän ohjaajan työkirjan

Ilmoittautuminen

24.3. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Ylivieskan toimipaikkaan

Koulutus järjestetään, mikäli siihen on riittävästi ilmoittautuneita määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.