Jännittäminen tutuksi – esiintyminen vakuuttavaksi

19.04.2024–20.04.2024 Oulu

Aika

19.–20.4.24

Paikka

Oulu

Sinulle joka

haluat tulla toimeen esiintymisjännityksesi kanssa ja oppia puhumaan vakuuttavammin

Ilmoittautuminen

Viimeistään 28.3.

Hinta

350 €

Lisätietoja

Riitta Niku
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2201

Aika ja paikka

19.–20.4.24 pe klo 16.30–19.45 ja la klo 9.00–16.30 Oulu, paikka kerrotaan tarkemmin kutsussa

Kohderyhmä

Kaikki jotka haluavat tulla toimeen esiintymisjännityksensä kanssa ja oppia esiintymään vakuuttavammin

Kouluttaja

Kouluttajina toimivat

Hengityskouluohjaaja ja -kouluttaja, psykologi PsM ja kouluttajapsykoterapeutti Viveka Kauranen
Viveka työskentelee yksilöiden ja ryhmien kanssa psykoterapian, työnohjauksen ja koulutuksen viitekehyksissä. Vuorovaikutuksen ilmiöiden ihmettely on lähellä Vivekan sydäntä ja niiden ymmärtämisessä hän kokee tärkeänä hyödyntää niin psyykkisiä, psykofyysisiä kuin sosiaalisiakin näkökulmia.

Hengityskouluohjaaja ja -kouluttaja, näyttelijä, TeM Virpi Rautsiala
Virpi on näytellyt eri kokoisilla näyttämöillä, televisiossa ja soveltavan taiteen kentällä. Hän työskentelee asiantuntija- ja opetustehtävissä ilmaisun ja vuorovaikutuksen saralla mm. Suomen Pelastusopistossa, Hätäkeskuslaitoksessa ja Sibelius-Akatemiassa. Virpi on LuontoVoima- , hengityskoulu- ja jännitysryhmän ohjaaja.

Rautsiala Virve

Tavoitteet

Opiskelija saa valmiuksia ymmärtää, hyväksyä ja säädellä jännittämistään ja siihen liittyviä ilmiöitä. Osallistuja löytää välineitä vaikuttavan puheen ja ilmaisun keinovalikoimaan.

 

Mitä hyötyä koulutuksesta on?

Esiintymistilanteet voivat muuttua osallistujille mielekkäämmiksi, eikä jännittämisen tarvitse enää rajoittaa omaa toimijuutta. Opiskelija tutustuu itseensä ilmaisijana ja rakentaa luottamusta esiintymisensä yksilöllisiin elementteihin.

Sisältö

Jännittääkö muiden edessä puhuminen tai muu esiintyminen? Joskus jännittäminen ja siihen liittyvät fyysiset ja psyykkiset reaktiot voivat alkaa pelottaa niin, että alkaa tehdä mieli vältellä puhumista tai esiintymistä. Tässä koulutuksessa tarkastelemme esiintymiseen liittyvää jännittämistä normaalina ja hyödyllisenäkin asiana, josta ei niinkään tarvitse yrittää päästä eroon, vaan ennemminkin kannattaa pyrkiä tulemaan sen kanssa tutuksi. Tutkimme jännittämistä fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena ilmiönä ja harjoittelemme keinoja, joiden avulla oman jännittämisen kanssa voi alkaa tulla toimeen. Kokeilemme esilläoloa rauhassa ja etsimme oman ilmaisun ainutlaatuista potentiaalia. Ohjaajien tehtävänä on luoda ryhmään turvallinen ilmapiiri, jossa kokemuksellinen oppiminen on mahdollista.

Hinta

350 €

Ilmoittaudu

Viimeistään 28.3. Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

 

Koulutus toteutetaan, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.