Japani muuttuvassa maailmassa 5 op (OY) - ay700579P

Kouluttaja

Yliopistonlehtori Seija Jalagin

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ja selittää Japanin asemaa Aasiassa ja globaalissa maailmassa sekä globalisaation ja kulttuurisen vuorovaikutuksen seurauksia nyky-Japanin näkökulmasta.

Toteutustavat

Kirjallisuuteen perehtyminen ja kaksi esseetä (3 op + 2 op)

Oppimateriaali

Esseen aihe sovitaan opettajan kanssa. Opiskelija hakee esseen aiheeseen soveltuvaa tutkimustietoa vähintään 3 teoksen tai artikkelin verran. Seuraavia teoksia voi käyttää apuna:

Iriye: Japan & the Wider World. From the Mid-Nineteenth Century to the Present (1997);
Togo: Japan's foreign policy 1945-2003. The quest for a proactive policy (2005, 400 s.);
Holroyd & Coates (eds.): Japan in the Age of Globalization (2011, 220 s.);
Otmazgin: Regionalizing Culture: The Political Economy of Japanese Popular Culture in Asia (2013, 256 s.).

Esseiden palautus

Vaihtoehtoiset palautuspäivät 31.10., 30.11., 31.12.2020, 31.1., 28.2., 31.3., 30.4. tai 31.5.2021. Esseiden tarkemmat aiheet sovitaan opettajan kanssa viimeistään 4 viikkoa ennen palautuspäivää. Molemmat esseet palautetaan yhtä aikaa.

Arviointiasteikko

0-5

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru