Japani muuttuvassa maailmassa 5 op (OY) - ay700579P

30.11.2021–31.05.2022 Oulu, Kuusamo

Kouluttaja

FT Juha Sahi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ja selittää Japanin asemaa Aasiassa ja globaalissa maailmassa sekä globalisaation ja kulttuurisen vuorovaikutuksen seurauksia nyky-Japanin näkökulmasta.

Toteutustavat

Kirjallisuuteen perehtyminen ja kaksi esseetä (3 op + 2 op)

Oppimateriaali

Esseen aihe sovitaan opettajan kanssa. Opiskelija hakee esseen aiheeseen soveltuvaa tutkimustietoa vähintään 3 teoksen tai artikkelin verran. Seuraavia teoksia voi käyttää apuna:

Iriye: Japan & the Wider World. From the Mid-Nineteenth Century to the Present (1997);
Togo: Japan's foreign policy 1945-2003. The quest for a proactive policy (2005, 400 s.);
Holroyd & Coates (eds.): Japan in the Age of Globalization (2011, 220 s.);
Otmazgin: Regionalizing Culture: The Political Economy of Japanese Popular Culture in Asia (2013, 256 s.).

Esseiden palautus

Vaihtoehtoiset palautuspäivät 30.11., 31.12.2021, 31.1., 28.2., 31.3., 30.4. tai 31.5.2022. Esseiden tarkemmat aiheet sovitaan opettajan kanssa viimeistään 4 viikkoa ennen palautuspäivää. Molemmat esseet palautetaan yhtä aikaa.

Arviointiasteikko

0-5