Japani-opinnot, perusopinnot 25 op (OY) (etäopinnot)

04.10.2021-31.05.2022 Oulu

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2021-2022

Sisältö

Hurahditko animeen, vai veivätkö sydämesi sushi tai kenties budo-lajit? Opintojen tavoitteena on tutustua Japanin yhteiskuntaan ja kulttuuriin ja niin historiallisen kehityksen kuin nykypäivänkin näkökulmasta. Opiskelija oppii kurssien myötä tarkastelemaan japanilaisen ja länsimaisen kulttuurin eroja ja yhtäläisyyksiä sekä kulttuurisen vuorovaikutuksen kysymyksiä. Suoritettuaan perusopinnot opiskelija tuntee pääpiirteet japanilaisesta kulttuurista historian, nyky-yhteiskunnan ja kielen näkökulmista ja omaa valmiudet syventää tietojaan sekä Japanin että laaja-alaisemmin aasialaisen kulttuuripiirin alalla.

Saat opintojaksojen tiedot näkyviin klikkaamalla niiden nimeä alla olevassa kohdassa Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit.

Hinta

Koko opintokokonaisuus: 375 €; laskutetaan kahdessa erässä
Yksittäiset opintojaksot: 98 €/opintojakso

Kuusamolaiset voivat hakea opintomaksuun Kuusamon kaupungin myöntämää tukea osoitteesta kesayo@kuusamo.fi. Kaupungin myöntämä tuki on 25% opintomaksusta.

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittaudu

10.9.2021 mennessä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän (10.9.) jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Koulutussuunnittelija
Jaana Rantanen,
jaana.rantanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2204