Japani-opinnot, perusopinnot 25 op (OY) (etäopinnot)

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2020-2021

Sisältö

Hurahditko animeen, vai veivätkö sydämesi sushi tai kenties budo-lajit? Opintojen tavoitteena on tutustua Japanin yhteiskuntaan ja kulttuuriin ja niin historiallisen kehityksen kuin nykypäivänkin näkökulmasta. Opiskelija oppii kurssien myötä tarkastelemaan japanilaisen ja länsimaisen kulttuurin eroja ja yhtäläisyyksiä sekä kulttuurisen vuorovaikutuksen kysymyksiä. Suoritettuaan perusopinnot opiskelija tuntee pääpiirteet japanilaisesta kulttuurista historian, nyky-yhteiskunnan ja kielen näkökulmista ja omaa valmiudet syventää tietojaan sekä Japanin että laaja-alaisemmin aasialaisen kulttuuripiirin alalla.

Opiskelija voi koota Japani-opintojen perusopinnot osin oman valintansa mukaan. Perusopintoihin sisältyy pakollisena kurssi Japanin kulttuurin ja yhteiskunnan perusteet (5 op), muut kurssit opiskelija voi valita itse.

Opintojaksot

ay700574P Japanin kulttuurin ja yhteiskunnan perusteet 5 op (pakollinen perusopinnoissa)

Lisäksi valitaan neljä opintojaksoa seuraavista:

ay905042Y Japanin kielen alkeiskurssi 1, 5 op (tarjolla vain Oulussa elokuussa 2020)
ay700587P Japanin kulttuurihistoria 5 op  
ay700576P Japanin taide ja estetiikka 5 op
ay700577P Japanin politiikka 5 op
ay700578P Japanin talous 5 op  
ay700579P Japani muuttuvassa maailmassa 5 op
ay700565P Itä-Aasian historia 5 op
ay700584P Valinnainen perehtyminen Japaniin ja/tai Itä-Aasiaan 5–15 op

 

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

  • Japanin kulttuurin ja yhteiskunnan perusteet 5 op (OY) - ay700574P
  • Japanin kielen alkeiskurssi I 5 op (OY) - ay905042Y
  • Japanin kulttuurihistoria 5 op (OY) - ay700587P
  • Japanin taide ja estetiikka 5 op (OY) - ay700576P
  • Japanin politiikka 5 op (OY) - ay700577P
  • Japanin talous 5 op (OY) - ay700578P
  • Japani muuttuvassa maailmassa 5 op (OY) - ay700579P
  • Itä-Aasian historia 5 op (OY) - ay700565P
  • Valinnainen perehtyminen Japaniin ja/tai Itä-Aasiaan 15 op (OY) - ay700584P

Hinta

Koko opintokokonaisuus: 375 €; laskutetaan kahdessa erässä syyslukukaudella
Yksittäiset opintojaksot: 98 €/opintojakso

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittautuminen

14.9.2020 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan.

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Opinnot Oulussa:
koulutussuunnittelija
Jaana Rantanen,
jaana.rantanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2204

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru