Japani-opinnot, perusopinnot 25 op (OY)

Aika ja paikka

Lukuvuosi 2019-2020

Sisältö

Hurahditko animeen, vai veivätkö sydämesi sushi tai kenties budo-lajit? Opintojen tavoitteena on tutustua Japanin yhteiskuntaan ja kulttuuriin ja niin historiallisen kehityksen kuin nykypäivänkin näkökulmasta. Opiskelija oppii kurssien myötä tarkastelemaan japanilaisen ja länsimaisen kulttuurin eroja ja yhtäläisyyksiä sekä kulttuurisen vuorovaikutuksen kysymyksiä. Suoritettuaan perusopinnot opiskelija tuntee pääpiirteet japanilaisesta kulttuurista historian, nyky-yhteiskunnan ja kielen näkökulmista ja omaa valmiudet syventää tietojaan sekä Japanin että laaja-alaisemmin aasialaisen kulttuuripiirin alalla.

Opintojaksot

ay700574P Japanin kulttuurin ja yhteiskunnan perusteet 5 op (pakollinen perusopinnoissa) suoritetaan Oulun toimipaikassa kirjallisuustenttinä. Muissa toimipaikoissa opintojakso suoritetaan esseinä.

Lisäksi valitaan neljä opintojaksoa seuraavista:
ay905042Y Japanin kielen alkeiskurssi 1, 5 op (vain Oulussa elokuussa 2019)
ay700587P Japanin kulttuurihistoria 5 op
ay700576P Japanin taide ja estetiikka 5 op
ay700577P Japanin politiikka 5 op
ay700578P Japanin talous 5 op
ay700579P Japani muuttuvassa maailmassa 5 op
ay700565P Itä-Aasian historia 5 op
ay700584P Valinnainen perehtyminen Japaniin ja/tai Itä-Aasiaan 5–15 op

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Hinta

Koko opintokokonaisuus: 375 €; laskutetaan kahdessa erässä syyslukukaudella
Yksittäiset opintojaksot: 98 €/opintojakso

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijoille opinnot ovat maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä koulutusohjelmasi sekä tiedekuntasi.

Ilmoittautuminen

17.9.2019 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun, Kuusamon, Pyhäjärven, Raahen tai Ylivieskan toimipaikkaan

Opinnot toteutuvat ja ilmoittautumisia otetaan edelleen vastaan.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Opinnot Oulussa:
koulutussuunnittelija
Jaana Rantanen,
jaana.rantanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2204

Opinnot Kuusamossa:
koulutussuunnittelija
Hanne Palosaari,
hanne.palosaari@kuusamo.fi,
0400 175 657

Opinnot Pyhäjärvellä ja Ylivieskassa:
koulutuspäällikkö
Minna Saharinen,
minna.saharinen@pyhajarvi.fi
040 775 6931

Opinnot Raahessa:
koulutuspäällikkö
Eija Karhu,
eija.karhu@raahe.fi;
044 021 0122