Japanin kielen alkeiskurssi I 5 op (OY) - AY905042Y

20.05.2024–05.08.2024 Verkossa

Aika

20.5.-5.8.2024

Paikka

Etäopetus, lopputentti salitenttinä Oulun yliopistolla

Kenelle

Kaikki kiinnostuneet sekä Japanin tavu-kirjaimia 2 op -opintojaksoa suorittavat opiskelijat

Ilmoittautuminen

26.4.2024 mennessä

Hinta

160 €

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Jaana Rantanen
jaana.rantanen@pohjois-pohjanmaa.fi
puh. 044 465 2204

Aika ja paikka

Ma 20.5. klo 16.30-19.45
Ke 22.5. klo 16.30-19.45
Ma 27.5. klo 16.30-19.45
Ke 29.5. klo 16.30-19.45
Ma 3.6. klo 16.30-19.45
Ke 5.6. klo 16.30-19.45
Ma 10.6. klo 16.30-19.45
Ke 12.6. klo 16.30-19.45
Ma 17.5. klo 16.30-19.45
Ke 19.5. klo 16.30-19.45
Ma 24.5. klo 16.30-19.45
Ke 26.5. klo 16.30-19.45
Ma 5.8.2024 klo 16.30-19.45

Opintojakso järjestetään etäopetuksena. Opintojakson lopputentti järjestetään salitenttinä Oulun yliopistolla.

Kouluttaja

MA Mitsuru Kudo

Tavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisilla lauseilla ja idiomeilla. Opiskelija osaa esitellä itsensä ja toisen henkilön muille sekä kertoa päivän ja viikon tapahtumista käyttäen aihepiireihin liittyvää suppeaa sanastoa. Opiskelija oppii käyttämään verbien ja adjektiivien kaikkein olennaisimpia taivutusmuotoja. Opiskelija tuntee perusasioita japanilaisesta tapakulttuurista ja myös kehittyy sosiaalisissa viestintätaidoissa.

Sisältö

Kurssilla opiskellaan käyttämään japanin alkeistason peruskielioppia ja perussanastoa erilaisissa käytännön tilanteissa. Harjoituksiin kuuluu mm. pari-/ryhmäkeskustelu, omien lauseiden kirjoittaminen, kuuntelu, tekstinymmärtäminen ja kirjallinen tehtävä.

Edeltävät opinnot

Vasta-alkajille, ei vaadita edeltäviä opintoja.

Opintojakso tulee suorittaa yhtä aikaa Japanin tavu-kirjaimien kurssin 2 op kanssa, sillä alkeiskurssilla ei opeteta hiraganoja/katakanoja.

Taitotaso

Eurooppalaisen viiteke­hyksen taitotaso A1

Toteutustapa

Kontaktiopetus (Zoom) ja ohjattu itseopiskelu. Kontaktiopetusta kaksi kertaa viikossa (52 t) ja itsenäistä työskentelyä (n. 83 t). Opintojakson lopputentti salitenttinä Oulun yliopistolla.

Suoritustapa

Sään­nöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja lopputentti (salitenttinä Oulun yliopistolla). Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta, ks. https://www.oulu.fi/fi/opiskelijalle/yleista-yliopisto-opiskelusta/opintosuoritusten-arviointi

Arviointi

1 - 5 / hylätty
Kurssin läpäisemiseen tarvitaan aktiivista työskentelyä ja vähintään 50 % pistemäärä loppukokeesta.

Tentti

Tenttiajat tarkentuvat myöhemmin. Tentti suoritetaan salitenttinä Oulun yliopistolla.

Kirjallisuus

Oppikirja: T. Karppinen: Japanin kielen alkeet 1, Finn Lectura 2014. Lisäksi opiskelija saa oheismateriaalin ja kertaustehtävät Moodlessa.

Huomioitavaa

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi. Tutustu lisätietoihin koskien opintojen suorittamista maksutta ja perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeutta avoimissa yliopisto-opinnoissa: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Hinta

160 €

Ilmoittaudu

26.4.2024 mennessä

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelija, tutustu ennen ilmoittautumistasi tähän: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän (26.4.2024) jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan 25 € peruutusmaksua. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.