Japanin kielen alkeiskurssi I 5 op (OY) - ay905042Y

Aika ja paikka

Ke 5.8., to 6.8., ma 10.8., ti 11.8., ke 12.8., to 13.8., ma 17.8., ti 18.8., ke 19.8., to 20.8., ma 24.8., ke 26.8. ja to 27.8.2020 klo 16.30-19.45.

Opetus järjestetään reaaliaikaisena etäopetuksena.

Kouluttaja

MA Mitsuru Kudo

Tavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisilla lauseilla ja idiomeilla. Opiskelija osaa sekä esitellä itsestään ja perheestään että kertoa päivän ja viikon tapahtumista käyttäen aihepiireihin liittyvää suppeaa sanastoa. Opiskelija tuntee perusasioita japanilaisista etiketistä ja tapakulttuurista.

Sisältö

Kurssilla opiskelija saa tietoa japanin kieliopin alkeita ja japanin kirjoitusjärjestelmästä. Opiskelija opettelee tavukirjaimista ja niiden oppimistavoista. Opiskelija opettelee hyödyllisiä fraaseja ja harjoittelee puhumista ja puhutun ymmärtämistä keskustelumalleja käyttäen pareissa ja ryhmissä. Opiskelija harjoittelee myös sanastoa haastattelujen, pelien, pari- ja ryhmätyöskentelyjen kautta: mm. perusidiomit, numerot, päivät, sijainnit, kansallisuudet, perhejäsenet ja perusadjektiivit ja -verbit. Kieliopissa käsitellään verbien sanakirja- ja masu-muodot; sekä adjektiivien sanakirjamuodot että kielteinen ja imperfektin muodot; perussijatavut: ha (äänteeltään wa), ga, mo, wo, ni, de jne.

Edeltävät opinnot

Vasta-alkajille, ei vaadita edeltäviä opintoja.

Taitotaso

Eurooppalaisen viiteke­hyksen taitotaso A1

Suoritustapa

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen 52 t ja kirjallinen loppukuulustelu.

Arviointi

Asteikolla 1-5 /hylätty

Tentti

Ti 8.9., ti 13.10. tai ti 17.11.2020 klo 17.00-20.00

Kirjallisuus

Tarkentuu myöhemmin

Huomioitavaa

Opintojakson voi sisällyttää syksyllä alkavaan Japani-opinnot, perusopinnot 25 op -opintokokonaisuuteen.

Hinta

160 €

Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija: mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä koulutusohjelmasi ja tiedekuntasi.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 22.6.2020 mennessä Oulun toimipaikkaan.

Ilmoittautuminen on päättynyt, eikä uusia opiskelijoita voida enää ottaa mukaan.

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan 25 € peruutusmaksua. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

 

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija
Jaana Rantanen,
jaana.rantanen@pohjois-pohjanmaa.fi,
044 465 2204