Japanin kielen alkeiskurssi I 5 op (OY) - AY905042Y

23.05.2023–29.06.2023 Verkossa

Aika

23.5.-29.6.2023

Paikka

Etäopintoina Zoomissa ja Moodlessa

Kenelle

Kaikki kiinnostuneet sekä Japanin tavu-kirjaimia 2 op -opintojaksoa suorittavat opiskelijat

Ilmoittautuminen

2.5.2023 mennessä

Hinta

160 €

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Jaana Rantanen
jaana.rantanen@pohjois-pohjanmaa.fi
puh. 044 465 2204

Aika ja paikka

Ti 23.5., to 25.5., ti 30.5., to 1.6., ti 6.6., to 8.6., ti 13.6., to 15.6., ma 19.6., ti 20.6., ma 26.6., ti 27.6. ja to 29.6.2023 klo 16.30-19.45

Opintojakso järjestetään etäopetuksena.

Kouluttaja

MA Mitsuru Kudo

Tavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisilla lauseilla ja idiomeilla. Opiskelija osaa esitellä itsensä ja toisen henkilön muille sekä kertoa päivän ja viikon tapahtumista käyttäen aihepiireihin liittyvää suppeaa sanastoa. Opiskelija oppii käyttämään verbien ja adjektiivien kaikkein olennaisimpia taivutusmuotoja. Opiskelija tuntee perusasioita japanilaisesta tapakulttuurista ja myös kehittyy sosiaalisissa viestintätaidoissa.

Sisältö

Kurssilla opiskellaan käyttämään japanin alkeistason peruskielioppia ja perussanastoa erilaisissa käytännön tilanteissa. Harjoituksiin kuuluu mm. pari-/ryhmäkeskustelu, omien lauseiden kirjoittaminen, kuuntelu, tekstinymmärtäminen ja kirjallinen tehtävä.

Edeltävät opinnot

Vasta-alkajille, ei vaadita edeltäviä opintoja.

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi yhtä aikaa Japanin tavu-kirjaimien kurssin 2 op kanssa.

Taitotaso

Eurooppalaisen viiteke­hyksen taitotaso A1

Toteutustapa

Etäopetus Zoomissa ja ohjattu itseopiskelu. Kontaktiopetusta 52 t ja itsenäistä työskentelyä n. 83 t.

Suoritustapa

Sään­nöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja lopputentti. Lue lisää opintosuoritusten arvostelusta yliopiston verkkosivulta, ks. https://www.oulu.fi/fi/opiskelijalle/yleista-yliopisto-opiskelusta/opintosuoritusten-arviointi

Arviointi

Asteikolla 1-5 /hylätty

Tentti

Ti 8.8., ti 22.8. tai ti 5.9.2023 klo 17.00-20.00, Moodle-tenttinä

Kirjallisuus

Oppikirja: T. Karppinen: Japanin kielen alkeet 1, Finn Lectura 2014. Lisäksi opiskelija saa oheismateriaalin opettajalta.

Huomioitavaa

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi. Tutustu lisätietoihin koskien opintojen suorittamista maksutta ja perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeutta avoimissa yliopisto-opinnoissa: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Hinta

160 €

Ilmoittaudu

2.5.2023 mennessä

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelija, tutustu ennen ilmoittautumistasi tähän: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän (2.5.2023) jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan 25 € peruutusmaksua. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.