Japanin kielen alkeiskurssi I 5 op (OY) - AY905042Y

23.05.2023–29.06.2023 Verkossa

Aika

23.5.-29.6.2023

Paikka

Etäopintoina Zoomissa/Teamsissa ja Moodlessa

Kenelle

Kaikki kiinnostuneet sekä Japanin tavu-kirjaimia 2 op -opintojaksoa suorittavat opiskelijat

Ilmoittautuminen

2.5.2023 mennessä

Hinta

160 €

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Jaana Rantanen
jaana.rantanen@pohjois-pohjanmaa.fi
puh. 044 465 2204

Aika ja paikka

Ti 23.5., to 25.5., ti 30.5., to 1.6., ti 6.6., to 8.6., ti 13.6., to 15.6., ma 19.6., ti 20.6., ma 26.6., ti 27.6. ja to 29.6.2023 klo 16.30-19.45

Opintojakso järjestetään etäopetuksena.

Kouluttaja

MA Mitsuru Kudo

Tavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisilla lauseilla ja idiomeilla. Opiskelija osaa sekä esitellä itsestään ja perheestään että kertoa päivän ja viikon tapahtumista käyttäen aihepiireihin liittyvää suppeaa sanastoa. Opiskelija tuntee perusasioita japanilaisista etiketistä ja tapakulttuurista.

Sisältö

Kurssilla opiskellaan käyttämään japanin alkeistason peruskielioppia ja perussanastoa erilaisissa käytännön tilanteissa. Harjoituksiin kuuluu mm. pari-/ryhmäkeskustelu, omien lauseiden kirjoittaminen, kuuntelu, tekstinymmärtäminen ja kirjallinen tehtävä.

Edeltävät opinnot

Vasta-alkajille, ei vaadita edeltäviä opintoja.

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi yhtä aikaa Japanin tavu-kirjaimien kurssin 2 op kanssa.

Taitotaso

Eurooppalaisen viiteke­hyksen taitotaso A1

Suoritustapa

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen 52 t ja kirjallinen loppukuulustelu.

Arviointi

Asteikolla 1-5 /hylätty

Tentti

Ti 8.8., ti 22.8. tai ti 5.9.2023 klo 17.00-20.00, Moodle-tenttinä

Kirjallisuus

Oppikirja: T. Karppinen: Japanin kielen alkeet 1, Finn Lectura 2014. Lisäksi opiskelija saa oheismateriaalin opettajalta.

Hinta

160 €

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittaudu

2.5.2023 mennessä

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän (2.5.2023) jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan 25 € peruutusmaksua. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.