Japanin kulttuurihistoria 5 op - AY700587P (OY)

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on tutustunut Japanin kulttuurihistorian perusteisiin sekä syventänyt tietämystään kurssikirjallisuuden tarjoamien erityisteemojen avulla.

Toteutustavat

Kirjallisuuteen perehtyminen ja kaksi esseetä (3 op + 2 op)

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Esseen aihe sovitaan opettajan kanssa. Opiskelija hakee esseen aiheeseen soveltuvaa tutkimustietoa vähintään 3 teoksen tai artikkelin verran. Seuraavia teoksia voi käyttää apuna:

Davies & Ikeno: The Japanese Mind. Understanding Contemporary Japanese Culture (2002);
Irish: Hokkaido: a history of ethnic transition and development on Japan’s northern island (2009);
Frühstück & Walthall: Recreating Japanese men (2011);
Germer et al. (eds.): Gender, nation and state in modern Japan (2014);
Hanley: Everyday things in premodern Japan: The hidden legacy of material culture (1997);
Tamaru & Reid (eds.): Religion in Japanese Culture. Where Living Traditions Meet a Changing World (1996).

Esseiden palautus

Vaihtoehtoiset palautuspäivät 30.11., 31.12.2022, 31.1., 28.2., 31.3., 30.4. tai 31.5.2023. Esseiden tarkemmat aiheet sovitaan opettajan kanssa viimeistään 4 viikkoa ennen palautuspäivää. Molemmat esseet palautetaan Moodleen yhtä aikaa.

Arviointiasteikko

0-5

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru