Japanin kulttuurihistoria 5 op - AY700587P (OY)

03.10.2022–31.05.2023 Verkossa

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on tutustunut Japanin kulttuurihistorian perusteisiin sekä syventänyt tietämystään kurssikirjallisuuden tarjoamien erityisteemojen avulla.

Toteutustavat

Kirjallisuuteen perehtyminen ja kaksi esseetä (3 op + 2 op)

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Esseen aihe sovitaan opettajan kanssa. Opiskelija hakee esseen aiheeseen soveltuvaa tutkimustietoa vähintään 3 teoksen tai artikkelin verran. Seuraavia teoksia voi käyttää apuna:

Davies & Ikeno: The Japanese Mind. Understanding Contemporary Japanese Culture (2002);
Irish: Hokkaido: a history of ethnic transition and development on Japan’s northern island (2009);
Frühstück & Walthall: Recreating Japanese men (2011);
Germer et al. (eds.): Gender, nation and state in modern Japan (2014);
Hanley: Everyday things in premodern Japan: The hidden legacy of material culture (1997);
Tamaru & Reid (eds.): Religion in Japanese Culture. Where Living Traditions Meet a Changing World (1996).

Esseiden palautus

Vaihtoehtoiset palautuspäivät 30.11., 31.12.2022, 31.1., 28.2., 31.3., 30.4. tai 31.5.2023. Esseiden tarkemmat aiheet sovitaan opettajan kanssa viimeistään 4 viikkoa ennen palautuspäivää. Molemmat esseet palautetaan Moodleen yhtä aikaa.

Arviointiasteikko

0-5