Japanin kulttuurin ja yhteiskunnan perusteet 5 op - AY700574P (OY)

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ja selittää Japanin nyky-yhteiskunnan keskeisiä ilmiöitä ja tapakulttuuria sekä soveltaa oppimaansa kulttuurista vuorovaikutusta edellyttävissä tilanteissa.

Sisältö

Japanin yhteiskunnan perusteet (hallinto- ja talousjärjestelmä, koulutus ja työ, kansalaisyhteiskunta, uskonnollisuus, arvot, ajankohtaisia ilmiöitä) ja tapakulttuurin keskeiset piirteet.

Suoritustavat

Kirjallisuuskuulustelu

Toteutustavat

Kirjallisuuteen perehtyminen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Fält, Nieminen, Tuovinen, Vesterinen: Japanin kulttuuri (1994 tai uud.);
Bester, Bestor & Yamagata (eds.): Routledge Handbook of Japanese Culture and Society (2011).

Tenttiajat

Ma 3.10., ma 7.11. ja ma 12.12.2022 klo 17.00-20.00, toteutetaan verkkotenttinä

Arviointiasteikko

0-5

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru