Japanin kulttuurin ja yhteiskunnan perusteet 5 op (OY) - ay700574P

Kouluttaja

FT Juha Sahi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ja selittää Japanin nyky-yhteiskunnan keskeisiä ilmiöitä ja tapakulttuuria sekä soveltaa oppimaansa kulttuurista vuorovaikutusta edellyttävissä tilanteissa.

Sisältö

Japanin yhteiskunnan perusteet (hallinto- ja talousjärjestelmä, koulutus ja työ, kansalaisyhteiskunta, uskonnollisuus, arvot, ajankohtaisia ilmiöitä) ja tapakulttuurin keskeiset piirteet.

Toteutustavat

Kirjallisuuteen perehtyminen

Oppimateriaali

Fält, Nieminen, Tuovinen, Vesterinen: Japanin kulttuuri (1994 tai uud.);
Bester, Bestor & Yamagata (eds.): Routledge Handbook of Japanese Culture and Society (2011).

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Kirjallisuuskuulustelu

Tenttiajat

Ma 4.10., ma 8.11. ja ma 13.12.2021 klo 17.00-20.00, toteutetaan verkkotenttinä

Arviointiasteikko

0-5

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru