Japanin politiikka 5 op - AY700577P (OY)

03.10.2022–31.05.2023 Verkossa

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ja selittää nyky-Japanin poliittisen järjestelmän pääpiirteet ja kehityslinjat.

Toteutustavat

Kirjallisuuteen perehtyminen ja kaksi esseetä (3 op + 2 op)

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Esseen aihe sovitaan opettajan kanssa. Opiskelija hakee esseen aiheeseen soveltuvaa tutkimustietoa vähintään 3 teoksen tai artikkelin verran. Seuraavaa teosta voi käyttää apuna:

Louis D. Hayes: Introduction to Japanese Politics (2017 tai uudempi).

Esseiden palautus

Vaihtoehtoiset palautuspäivät 30.11., 31.12.2022, 31.1., 28.2., 31.3., 30.4. tai 31.5.2023. Esseiden tarkemmat aiheet sovitaan opettajan kanssa viimeistään 4 viikkoa ennen palautuspäivää. Molemmat esseet palautetaan Moodleen yhtä aikaa.

Arviointiasteikko

0-5