Japanin taide ja estetiikka 5 op (OY) - ay700576P

Kouluttaja

Yliopistonlehtori Seija Jalagin

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt japanilaisen estetiikan perusteisiin ja syventynyt valintansa mukaan johonkin perinteiseen tai nykyajan taide- ja kulttuuri-ilmiöön.

Toteutustavat

Kirjallisuuteen perehtyminen ja kaksi esseetä (3 op + 2 op)

Oppimateriaali

Esseen aihe sovitaan opettajan kanssa. Opiskelija hakee esseen aiheeseen soveltuvaa tutkimustietoa vähintään 3 teoksen tai artikkelin verran. Seuraavia teoksia voi käyttää apuna:

Eväsoja: Bigaku. Japanilaisesta kauneudesta (2008);
Tezuka: Japanese Cinema Goes Global. Filmworkers' Journeys (2012, 200 s.);
MacWilliams (ed.): Japanese Visual Culture. Explorations in the World of Manga and Anime (2008, 300 s.);
Stanley-Baker: Japanese Art (1992 tai uud., 200 s.)

Esseiden palautus

Vaihtoehtoiset palautuspäivät 31.10., 30.11., 31.12.2020, 31.1., 28.2., 31.3., 30.4. tai 31.5.2021. Esseiden tarkemmat aiheet sovitaan opettajan kanssa viimeistään 4 viikkoa ennen palautuspäivää. Molemmat esseet palautetaan yhtä aikaa.

Arviointiasteikko

0-5

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru