Japanin tavu-kirjaimien kurssi, 2 op (OY) - AY905057Y

13.05.2024–05.08.2024 Verkossa

Aika

13.5.-5.8.2024
Aloitusinfo Zoomissa 13.5. klo 16.30 alkaen

Paikka

Verkkokurssi Moodlessa

Kenelle

Kaikki kiinnostuneet sekä Japanin kielen alkeiskurssia suorittavat opiskelijat

Ilmoittautuminen

26.4.2024 mennessä

Hinta

120 €

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Jaana Rantanen
jaana.rantanen@pohjois-pohjanmaa.fi
puh 044 465 2204

Aika ja paikka

13.5.-5.8.2024, verkko-opintoina

Aloitusinfo Zoomissa ma 13.5. klo 16.30 alkaen (vapaaehtoinen, mutta suositeltava kurssin suorittamisen kannalta)

Kohderyhmä

Japanin kielen opiskelusta kiinnostuneet. Kurssi tulee suorittaa Japanin kielen alkeiskurssi I 5 op kurssin yhteydessä, sillä alkeiskurssilla ei opeteta hiraganoja/katakanoja.

Kouluttaja

FM Takako Karppinen

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa lukea ja kirjoittaa hiragana- (46) ja katakana-merkkejä (46) sekä kirjoittaa lyhyen tekstin merkkejä käyttäen.

Sisältö

Opintojakso koostuu harjoituksista, joissa opiskelija oppii lukemaan ja kirjoittamaan hiragana- ja katakana-merkkejä. Opiskelija oppii myös käyttämään merkkejä japaninkielisen tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen.

Taitotaso

Eurooppalaisen viiteke­hyksen taitotaso A1.

Toteutustapa

Verkkokurssi. Työpanos yhteensä 54 tuntia / 2 op.

Suoritustapa

Opiskelijan on tehtävä annetut tehtävät ja läpäistävä kurssin lopussa pidettävä koe.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty

Oppimateriaali

Opiskelija saa verkkotehtävät opettajalta.

Huomioitavaa

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi. Tutustu lisätietoihin koskien opintojen suorittamista maksutta ja perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeutta avoimissa yliopisto-opinnoissa: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Hinta

120 €

Ilmoittaudu

26.4.2024 mennessä

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelija, tutustu ennen ilmoittautumistasi tähän: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän (26.4.2024) jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan 25 € peruutusmaksua. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.