Johdanto lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi perusopintojen opiskeluun

Aika ja paikka

Perjantai 4.10.2019 klo 16.00-17.00

Sisältö

Johdanto Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi perusopintoihin sekä verkko-oppimisympäristöön ja avoimeen yliopisto-opetukseen tutustuminen.

Suoritustapa

Luennot 2 t