Johdanto muotoiluajatteluun 2 op (LY) - UPAMU1001

Aika ja paikka

La 18.9.21 klo 9.00-17.00 (8 t) etäopetus
Ke 22.9.21 klo 17.00-20.00 (3 t) etäopetus
Ke 29.9.21 klo 17.00-20.00 (3 t) etäopetus

Kouluttaja

Teollisen muotoilun yliopistonlehtori (palvelumuotoilu), TaT Essi Kuure

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvata muotoiluajattelun sisällön, taustat ja painotukset sekä kytköksen oman koulutusohjelman sisältöihin
- selittää muotoilutoiminnan pääperiaatteet ja palvelumuotoilun keskeiset tavoitteet

Sisältö

Johdantoluennot muotoilun, markkinoinnin ja johtamisen näkökulmasta.

Opetus- ja työmuodot
Luennot (14 h), luentoihin ja kirjallisuuteen perustuva oppimispäiväkirja (40 h)

Vaadittavat suoritukset
Aktiivinen osallistuminen luennoille ja oppimispäiväkirja. Kurssi on suoritettava ennen kokonaisuuden muita kursseja.

Kirjallisuus ja muu materiaali

  • Miettinen, S. (toim.) (2014). Muotoiluajattelu. Teknologiateollisuus.
  • Muu aiheeseen liittyvä kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.
 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru