Johdanto muotoiluajatteluun 2 op (LY) - UPAMU1001

18.09.2021–29.09.2021 Oulu

Aika ja paikka

La 18.9.21 klo 9.00-17.00 (8 t) etäopetus
Ke 22.9.21 klo 17.00-20.00 (3 t) etäopetus
Ke 29.9.21 klo 17.00-20.00 (3 t) etäopetus

Kouluttaja

Teollisen muotoilun yliopistonlehtori (palvelumuotoilu), TaT Essi Kuure

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvata muotoiluajattelun sisällön, taustat ja painotukset sekä kytköksen oman koulutusohjelman sisältöihin
- selittää muotoilutoiminnan pääperiaatteet ja palvelumuotoilun keskeiset tavoitteet

Sisältö

Johdantoluennot muotoilun, markkinoinnin ja johtamisen näkökulmasta.

Opetus- ja työmuodot
Luennot (14 h), luentoihin ja kirjallisuuteen perustuva oppimispäiväkirja (40 h)

Vaadittavat suoritukset
Aktiivinen osallistuminen luennoille ja oppimispäiväkirja. Kurssi on suoritettava ennen kokonaisuuden muita kursseja.

Kirjallisuus ja muu materiaali

  • Miettinen, S. (toim.) (2014). Muotoiluajattelu. Teknologiateollisuus.
  • Muu aiheeseen liittyvä kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.