MOOC1001 Johdanto palvelumuotoiluun 2 op (LY)

Verkossa

Aika ja paikka

Avoin verkkokurssi osoitteessa https://blogi.eoppimispalvelut.fi/johdatuspalvelumuotoiluun/

Kurssi on suoritettava ennen muita palvelumuotoilun perusopinnot -kokonaisuuden kursseja.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • hahmottaa yleiskuvan palvelumuotoilusta, mistä se koostuu ja millaisia sen soveltamismahdollisuudet ovat
  • selittää muotoilutoiminnan pääperiaatteet ja palvelumuotoilun keskeiset tavoitteet osana erilaisia toimintaympäristöjä
  • hahmottaa palvelumuotoilijan roolia ja osaamista osana kehittämisprojekteja.

Sisältö

Opetus- ja työmuodot
Opiskelija kirjautuu kurssille ja suorittaa kurssin haluamanaan ajankohtana. Ohjeistus kurssin suorittamiseen on osa verkkokurssia.

Vaadittavat suoritukset
Sertifikaatti kurssista, jonka opiskelija saa sähköpostiinsa kaikki verkkokurssin osiot ja tehtävät suoritettuaan. Suoritusmerkinnän saamiseksi toimi verkkokurssilla olevien ohjeiden mukaisesti. Kurssi on suoritettava ennen kokonaisuuden muita kursseja.

Arviointi: Hyväksytty / hylätty

Kirjallisuus ja muu materiaali
Aiheeseen liittyvä kirjallisuus ja lisämateriaalit on koottu osaksi verkkokurssia.