Johdatus filosofiaan 5 op (OY) - ay700600P

Kouluttaja

Tentaattori: Dosentti Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija ymmärtää filosofian erityisluonnetta kriittisenä ajatteluna ja hänellä on näkemys filosofian merkityksestä ihmisen olemassaolon, kulttuurin ja yhteiskunnan kokonaisuudessa.

Sisältö

Kirjatentti
Ma 7.10.19 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 16.12.19 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 10.2.20 klo 17.00-20.00

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus

- Rydenfeld & Kovalainen: Mitä on filosofia?
- Sajama: Arkipäivän filosofiaa